Nghị quyết v/v thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến KH năm 2022

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.035
    Online: 110