Chiều ngày 25/12/2021, Đảng bộ cơ quan Thị uỷ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cơ quan Thị uỷ và các Chi bộ các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ trong năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tham dự chỉ đạo hội nghị ; đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Thị uỷ và đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan cùng chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Đảng bộ Cơ quan Thị uỷ

Năm 2021, toàn thị xã nói chung và Đảng bộ Cơ quan Thị ủy nói riêng phải cùng lúc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn như: dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đang tác động đến tất cả các mặt đời sống xã hội; tình hình kinh tế- xã hội gặp nhiều khó khăn,… Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chú trọng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về lĩnh vực xây dựng Đảng; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026, kiện toàn đội ngũ cán bộ sau bầu cử; cùng tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách, quyết liệt trong triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án lớn; xử lý nhiều vấn đề tồn đọng trên địa bàn, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Các đảng viên Đảng bộ cơ quan Thị uỷ thảo luận tại hội nghị

Là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Thị uỷ  luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, năm 2021 đã chủ động tham mưu xây dựng các chuyên đề về xây dựng Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ đều có những cách làm mới, chủ động và cụ thể hơn trong công tác tham mưu, tăng cường và bám sát cơ sở hơn. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ được đánh giá là khá nổi bật, rõ nét, tạo sự lan tỏa lớn, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ thị xã. Đảng ủy đã triển khai 07 chuyên đề, trong đó đã tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ bàn, ban hành Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo 06 chuyên đề (04 Nghị quyết, 01 Đề án, 01 Chỉ thị); đặc biệt đã tập trung tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 -2025. Quá trình hướng dẫn, kiểm tra giám sát và bổ cứu triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ThU bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận, tạo hiệu quả tốt; thực tế sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ tại cơ sở đã có được sự chuyển biến tích cực, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ viên, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, bổ cứu công tác xây dựng Đảng tại cơ sở; kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ năm 2021 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, khắc phục được những hạn chế về tham mưu, chỉ đạo trên lĩnh vực xây dựng Đảng, đều được các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn của cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ trong năm 2021; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần tiếp tục được quan tâm điều chỉnh, khắc phục. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ cơ quan Thị ủy cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phối hợp nhuần nhuyễn hơn để công việc đạt hiệu quả cao; tiếp tục tham mưu triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành, đặc biệc là Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết 04 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; Nghị quyết 05 về công tác cán bộ; Đề án và Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát,... Đồng chí Bí thư Thị uỷ cũng yêu cầu, các cán bộ đảng viên cơ quan Thị uỷ phải trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bám sát cơ sở, phát huy vai trò cán bộ cơ quan Đảng trong các Đoàn công tác; tập trung cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của cấp uỷ và cơ quan.

 Khen thưởng 02 chi bộ và 04 đảng viên có thành tích trong năm 2021

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thị uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chấp hành đảng bộ cơ quan và toàn thể cán bộ đảng viên của đảng bộ, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và những giải pháp cần tập trung để khắc phục. Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Thị uỷ cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận; nâng cao vai trò của cơ quan tham mưu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là duy trì Lễ chào cờ đầu tháng, tuyên dương đảng viên tiêu biểu hàng tháng, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và giám sát thực hiện quy chế hội họp của cấp uỷ,...Đảng bộ cơ quan cũng sẽ chỉ đạo các chi bộ các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ xây dựng và thực hiện 3-4 chuyên đề về lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực xây dựng Đảng; tham mưu kiện toàn nhân sự một số bộ phận còn thiếu hụt; bổ sung cán bộ cơ quan tham gia các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở để rèn luyện cán bộ qua thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ quan đối với sinh hoạt của các chi bộ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các đảng viên.

 Các đảng viên đăng ký danh hiệu và ký cam kết thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đảng bộ cơ quan Thị uỷ đã chủ trì ký cam kết rèn luyện, thi đua của đảng viên năm 2021; đồng thời khen thưởng 02 chi bộ và 04 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong năm 2021.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.459.136
    Online: 27