Sáng ngày 25/12/2021, Đoàn thẩm định tuyến đường văn minh đô thị thị xã do đồng chí Nguyễn Văn Chung, UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã làm Trưởng đoàn, lãnh đạo các phòng chuyên môn: Quản lý Đô thị, Tài nguyên Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch thị xã đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tại 03 tuyến đường thuộc phường Kỳ Long, 02 tuyến đường thuộc phường Kỳ Trinh đăng ký xây dựng tuyến đường văn minh đô thị năm 2021.

Đoàn kiểm tra thực tế trên các tuyến đường...

        Qua công tác kiểm tra, đánh giá, thẩm định, Đồng chí Nguyễn Văn Chung, UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã và các phòng ban chuyên môn đã đánh giá cao sự vào cuộc, nổ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường, tổ dân phố và Nhân dân trên các tuyến đường xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, kết quả đạt được góp phần xây dựng nên diện mạo đô thị mới, khang trang, sạch đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế, động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước đưa phường Kỳ Long, Kỳ Trinh tiệm cận đạt Đô thị văn minh, thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

....Tổ chức làm việc, thẩm định các tiêu chí

           Kết luận thẩm định, đồng chí Nguyễn Văn Chung, UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã chúc mừng các phường, tổ dân phố và Nhân dân với những thành quả đã đạt được của cả quá trình nổ lực, quyết tâm xây dựng đạt tuyến đường văn minh đô thị. Đồng thời cũng nêu rõ: việc xây dựng đạt tuyến đường văn minh đô thị đã khó, giữ vững càng khó hơn, yêu cầu các phường trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch duy trì, giữ vững các tiêu chí, khắc phục kịp thời một số tồn tại, hạn chế đã nêu, đặc biệt duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, bổ sung trồng hàng rào xanh, cải tạo vườn tạp, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp; lắp hệ thống giá cờ, treo cờ đồng bộ trên tuyến đường vào các dịp Lễ, Tết, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; xóa bỏ các hình thức quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng với Nhân dân duy trì các tiêu chí./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.534
    Online: 39