I. Công tác quản lý người liên quan đến yếu tố dịch tể trên địa bàn.

1. Về truy vết:

-Tổng đã truy vết được 42 F1. Hiện có 08 công dân F1 đang cách ly tập trung (Mầm non Kỳ Thịnh 03; KCL Mitraco 05).

2.Số trường hợp đi từ các vùng có dịch đến, về trên địa bàn và có liên quan yếu tố dịch tế trong ngày:  81 người, lũy kế tính từ ngày 24/4/2021: 11.812 người.

3. Công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thị xã:

Hiện có 1.114 người nước ngoài tạm trú, thuộc 10 quốc tịch: Đài Loan 629, Trung Quốc 465, Hàn Quốc 10, Nhật Bản 03, Phi-Líp-pin 02, Kê-ni-a 01, Anh 01, Ga-na 01, Ma-lai-xi-a 01, Ấn Độ 01; lưu trú tại 120 cơ sở, trong đó: Khách sạn và Nhà nghỉ 23, Văn phòng công ty 43, Nhà dân 53 và công ty Formosa (Trong công ty Formosa: Có 853 người tạm trú, trong đó: Đài Loan 533, Trung Quốc 320. Ngoài công ty Formosa: Có 261 người, trong đó: Đài Loan 96, Trung Quốc 145, Hàn Quốc 10, Nhật Bản 03, Phi-Líp-pin 02, Kê-ni-a 01, Anh 01, Ga-na 01, Malaixia 01, Ấn Độ 01).

II. Công tác cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm:

1. Công tác cách ly y tế:

Tổng số cách ly trong ngày: 45 người, tổng số người đang cách ly: 410 người, trong đó:

1.1. Cách ly tập trung:

- Tổng số cách ly trong ngày: 21 người, tổng số người đang cách ly: 325 người, trong đó:

+ Khu cách ly Mitraco: Trong ngày 21 người, tổng đang cách ly: 217 người.

+Khu cách ly Formosa: Trong ngày 0 người, tổng đang cách ly: 102 người.

+ Tại KCL tập trung các xã, phường: Trong ngày 01 người, tổng đang cách ly: 06 người.

1.2. Cách ly tại nhà: Tổng số cách ly trong ngày: 24 người, tổng đang số người đang cách ly: 85 người.

2. Không ra quyết định cách ly nhưng đang tự theo dõi sức khỏe (người về từ các tỉnh có dịch nhưng không nằm trong khu vực có dịch) trong ngày: 57 người, tổng đến nay: 711 người.

3. Về rà soát các trường hợp ho, sốt,... tại cộng đồng và cơ sở y tế trên địa bàn thị xã: Trong ngày có 26 trường hợp đều có kết quả test nhanh âm tính.

4. Kết quả lấy mẫu và xét nghiệm:

- Số người lấy mẫu xét nghiệm PCR COVID-19 trong ngày: 114 mẫu. Tổng từ ngày 27/4/2021 đến nay 21.120 mẫu. Tổng số người lấy mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính: 20.982 mẫu; số người chưa có kết quả xét nghiệm: 114 mẫu.

- Đã test xét nghiệm nhanh trong ngày: 197 mẫu có kết quả âm tính. Tổng đã test xét nghiệm nhanh: 16.754 mẫu đều âm tính.

5. Khai báo y tế toàn dân: Toàn thị xã đã khai báo y tế qua phiếu khai báo: 69.416/69.416 nhân khẩu có mặt tại địa phương đạt 100%. Khai báo điện tử: 18.199/49.910người sử dụng smartphone khai báo y tế điện tử trên hệ thống đạt 38,5%. Thiết lập 579 điểm đăng ký kiểm dịch điện tử QR CODE toàn thị xã.

6. Tiêm vắc xin: Tổng tiêm mũi 1 cho 11.686 người, đã tiêm đủ 2 mũi cho 6.235 người.

III. Các nội dung phòng chống dịch khác:

1. Kích hoạt các khu cách ly tập trung: Các xã phường: Hiện nay có 14 khu cách ly tại 11 xã, phường đã được kích hoạt sẵn sàng tiếp nhận công dân thuộc đối tượng cách ly tập trung theo quy định; Trong đó đã chuẩn bị: 138 phòng, 729 giường sạp, 519 chiếu, chăn gối và các cơ sở vật chất khác đảm bảo phục vụ. UBND thị xã thành lập 01 cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Tuấn Phát, phường Hưng Trí.

2. Xây dựng bản đồ các khu vực dân cư phòng chống dịch, thành lập các Tổ COVID cộng đồng: Có 11/11 xã, phường đã xây dựng bản đồ; có 78/78 thôn, tổ dân phố đã được lập bản đồ chống dịch. 11/11 xã, phường đã thành lập 814 Tổ COVID cộng đồng với 2.346 người tham gia các tổ trên toàn địa bàn thị xã.

3. Ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp: Có 11/11 UBND các xã phường đã triển khai thực hiện việc ký cam kết với 2.395/2.395 cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động trên địa bànđạt tỷ lệ 100%.

4. Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19: Kiểm tra, khai báo y tế tại các chốt: Chốt phía Nam: 217 người đến/về Hà Tĩnh, trong đó: về trên địa bàn thị xã 35 người (từ tỉnh Quảng Bình về 18 người) về các huyện khác trong tỉnh 182 người); Chốt phía Bắc (tại Cầu Mụ Lược): 1.125 người về trên địa bàn thị xã; Chốt các xã, phường (63 chốt): 4.103 người về trên địa bàn.

5. Kiểm soát người từ Quảng Bình đến, về: trong ngày có 08 người đến/về trên các xã, phường, lũy kế từ 12/8 đến nay 668 người.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVD-19 thị xã Kỳ Anh báo cáo để Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan được biết./.

 

                                    BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THỊ XÃ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 837.983
    Online: 19