Gắn với khảo sát thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để xây dựng đề án kịp thời tham mưu cấp uỷ ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới; Chiều ngày 09/9/2021, UBKT Thị uỷ, Tổ khảo sát của Ban Thường vụ Thị uỷ đã tiến hành làm việc với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Quân sự thị xã. Tại buổi làm việc, các thành phần tham gia đã phản ánh tình hình, kiến nghị đề xuất thêm một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với Đảng uỷ khối trực thuộc.

UBKT Thị uỷ, Tổ khảo sát làm việc với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Quân sự thị xã

Đảng bộ Quân sự thị xã Kỳ Anh có 03 chi bộ trực thuộc, tổng số cán bộ, nhân viên 44 đồng chí, trong đó có 43 đồng chí đảng viên(chính thức 42, dự bị 01); Đảng ủy gồm 07 đồng chí, UBKT Đảng ủy có 03 đồng chí. Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thị xã đã tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Đảng ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, kế hoạch kiểm tra, giám sát từng năm sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ quân sự đã kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng (08 lượt) và cán bộ chủ trì; các chi bộ trực thuộc đã kiểm tra, giám sát 100% đảng viên. Đảng uỷ Quân sự cũng đã phối hợp với UBKT Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 11 Đảng ủy xã, phường, các đơn vị tự vệ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Qua kiểm tra Đảng uỷ các xã, phường cơ bản đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; kịp thời bổ cứu, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại cơ sở.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, từ năm 2015 -2021, Đảng bộ Quân sự thị xã đã tiến hành thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội xem xét xử lý kỷ luật 06 đảng viên (01 đồng chí mất an toàn và 02 đồng chí liên đới trách nhiệm để mất an toàn trong diễn tập, 03 đồng chí sinh con thứ 3). Việc thi hành kỷ luật được thực hiện công khai, nghiêm túc, đúng quy trình nhằm ngăn ngừa, giáo dục, rèn luyện trong toàn đảng bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, quy định, điều lệnh, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100 của Chính phủ; luật KHHGĐ, quán triệt các quy định thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội mọi cán bộ, đảng viên tính tự giác cao hơn, có ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm, hiệu quả công tác được nâng lên.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các thành viên UBKT Đảng uỷ quân sự cũng chỉ rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, rèn luyện đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng tuy đã đạt được những kết quả đáng kể, song vẫn chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tình trạng vi phạm kỷ luật trong huấn luyện, trong chấp hành chính sáchdân số KHHGĐ vẫn còn nhiều. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy có thời điểm chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Các chi ủy, chi bộ chưa thực sự coi trọng chất lượng và theo dõi, đôn đốc sau kiểm tra, giám sát đảng viên, coi đây là nhiệm vụ của cơ quan chính trị, của UBKT và của Đảng ủy. Chi ủy, chi bộ chưa thực sự tích cực, chủ động trong tự học tập, nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, dẫn tới khi tổ chức thực hiện còn lúng túng, thiếu sót... Đối với UBKT Đảng uỷ, trong công tác tham mưu cho Đảng uỷ về công tác KT, GS có thời điểm chưa kịp thời. Duy trì chế độ sinh hoạt của UBKT Đảng ủy có lúc chưa thường xuyên, chỉ đạo các chi bộ về công tác KT, GS chưa kiên quyết. Việc nắm, phát hiện, dự báo tình hình cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật chưa kịp thời,công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên ở các chi bộ còn hạn chế. Biện pháp phê bình, nhắc nhở, răn đe còn nể nang, thiên về tình cảm.

Đại diện UBKT Đảng ủy Quân sự thị xã phát biểu ý kiến

Phản ánh khó khăn, các thành viên UBKT Đảng ủy quân sự đều mới, kiêm nhiệm, thiếu vắng (do điều chuyển công tác hoặc đi học) và nghiệp vụ không chuyên sâu nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn; đề xuất thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm công tác kiểm tra ở cơ sở, cung cấp mẫu kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật phải kịp thời sau khi có sửa đổi, bổ sung, thống nhất.

Phát biểu, định hướng và chỉ đạo nhiệm vụ, Tổ khảo sát đề nghị: Đảng uỷ quân sự cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công đồng chí Bí thư chi bộ đảm nhiệm phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo, khiếu nại bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Kịp thời củng cố, kiện toàn UBKT Đảng ủy Quân sự, cán bộ làm công kiểm tra, giám sát, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo hướng dẫn của UBKT Trung ương; chú trọng bồi dưỡng nâng caophẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, thái độ trách nhiệm và phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục chủ động phối hợp với UBKT Thị ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.542.694
    Online: 41