Để hổ trợ cho bà con Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh Khóa I, Kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết 111 về Hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh xin giới thiệu 1 số chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản.

Phát triển nuôi trồng thủy hải sản ở các xã vùng ven biển Kỳ Hà, Kỳ Ninh..

Chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản:

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư mới ao hồ nuôi tôm thâm (vỗ bờ bằng xi măng), quy mô diện tích từ 0,5 ha trở lên, được ngân sách thị xã hỗ trợ 50% chi phí mua tôm giống, thiết bị (quạt nước, máy bơm) mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nuôi tôm trong nhà, quy mô diện tích từ trêm 400m2 trở lên hoặc nuôi bằng bể có lợp mái che, với quy mô trên 1.000m2, được ngân sách thị xã hỗ trợ 50% chi phí mua tôm giống, thiết bị (quạt nước, máy bơm, các trang thiết bị khác.....) mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 763.814
    Online: 150