Để hổ trợ cho bà con Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh Khóa I, Kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết 111 về Hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh xin giới thiệu 1 số chính sách hỗ trợ xây dựng NTM mới, đô thị văn minh và chính sách Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025.

Chính sách xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

Ngoài chính sách của tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ:

1. Hỗ trợ xây dựng khu dân cư mẫu: Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành được hỗ trợ (thưởng theo kết quả đầu ra) mức hỗ trợ 200 triệu đồng/khu.

2. Hộ gia đình xây dựng vườn mẫu theo phương án, dự toán được UBND cấp xã, phường phê duyệt; được thị xã và UBND cấp xã, phường nghiệm thu đạt chuẩn các tiêu chí vườn mẫu theo quy định Bộ Tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, hỗ trợ 10 triệu đồng/vườn.

Bà con nông dân ở xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà xây dựng vườn mẫu

3. Di dời, phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình vệ sinh tự hoại hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ (đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách ngoài chính sách của tỉnh hỗ trợ, ngân sách thị xã hỗ trợ thêm để di dời, phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình vệ sinh tự hoại).

4.  Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được hỗ trợ 01 tỷ đồng.

5. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

6. Phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 18 của UBND tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

 Chính sách Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

Ngoài chính sách của tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ:

1. Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt tiêu chuẩn, được UBND tỉnh công nhận (kể cả các sản phẩm đạt sao đã được công nhận năm 2019, 2020) hỗ trợ một lần cho các sản phẩm đạt sao: 20 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 40 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao; 60 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Nhiều cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm ở các xã vùng biển đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao mang nước mắm thị xã Kỳ Anh

vươn tầm trên thị trường tiêu thụ.

2. Hỗ trợ 50% chi phí thuê các điểm giới thiệu, bán hàng OCOP: Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt sản phẩm OCOP, có thực hiện thuê điểm giới thiệu và bán hàng OCOP, ngoài chính sách của tỉnh hỗ trợ, còn được ngân sách thị xã hỗ trợ 1 lần, với mức hỗ trợ trợ 20 triệu/điểm/năm, thời gian hỗ trợ 02 năm (Thực hiện theo Quyết số 4086/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh).

3. Các cá nhân, tổ chức được UBND tỉnh hoặc Sở Công thương hoặc Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh mời tham gia quảng bá sản phẩm OCOP tại các hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng, tối đa không quá 05 triệu đồng/lần tham gia.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 763.563
    Online: 56