Phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua của ngành Tuyên giáo (01/8/1930- 01/8/2021), đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, đặc biệt phải linh hoạt, xử lý và định hướng đúng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Từ những tiềm năng, lợi thế và khó khăn, thách thức

Xác định rõ thị xã Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm về Kinh tế- xã hội của tỉnh, nơi đây hiện đã đang và sẽ thu hút nhiều tập đoàn kinh tế đầu tư, phát triển. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp tích cực vào của tập đoàn Pormosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I vào ngân sách tỉnh, sự ủng hộ, đóng góp của các tập đoàn kinh tế vào hoạt động đảm bảo an sinh, xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập đáng kể cho  Nhân dân trên vùng hưởng lợi... Tuy nhiên, quá trình phát triển đi lên, cùng với những tiềm năng, lợi thế, mảnh đất này cũng đã chịu nhiều “nắng lửa, mưa dầm”, hết sự cố môi trường biển, đến thiên tai lũ lụt, dịch bệnh trên đàn gia súc, đại dịch Covid- 19... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, tác động đến tình hình chính trị, tư tưởng, tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, khó lường về an ninh chính trị, trật tự ATXH... Chính vì vậy, Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ban ngành liên quan và đặc biệt là đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng thường xuyên xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để hiểu, và làm đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đến vai trò, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng

Những người làm công tác Tuyên giáo được ví như là “những linh mục của Đảng”, phải là những người nắm bắt thấu đáo tâm tư, nguyện vọng để hiểu và xử lý, định hướng dư luận đúng đắn, luôn đi trước, bước đầu, góp phần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy xử lý linh hoạt và phù hợp trong mọi tình huống...

Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh biểu dương điển hình tiên tiến

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II thành công tốt đẹp, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Thường trực Thị ủy kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên thị xã; đội ngũ Ban chỉ đạo 35, Cộng tác viên 35, cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã, nhằm rà soát, bổ sung và giới thiệu những người có đủ năng lực, trình độ, năng khiếu, kỹ năng làm công tác Tuyên giáo, tuyên truyền miệng. Hiện nay, toàn thị xã có hơn 150 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên DLXH, đang hoạt động theo hệ thống phân cấp. Báo cáo viên Tỉnh ủy tại thị xã có 02 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí là Phó Bí thư Thị ủy, 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy). Báo cáo viên Thị ủy có 24 đồng chí, thành phần chủ yếu, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể- chính trị thị xã, bí thư đảng ủy các xã, phường, cơ quan; 100% tốt nghiệp PTTH và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó có 42% trình độ sau đại học; 100% trình độ LLCT từ trung cấp trở lên, trong đó 54% có trình độ cao cấp, cử nhân LLCT. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảng ủy các xã phường, cơ quan hiện nay có hơn 120 đồng chí; hoạt động của lực lượng này chủ yếu ở cơ sở, chi bộ khu phố, khu dân cư; Ban Biên tập Bản tin có 8 đ/c; Tổ thư ký và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã 28 đồng chí, hoạt động khá tốt, đặc biệt là tổ thư ký và động ngũ cộng tác viên.  Trong xu thế phát triển và hội nhập như hiện nay, ngoài những kỹ năng, phương pháp tuyên truyền truyền thống thì đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải chủ động nghiên cứu, học hỏi, tiếp cận và ứng dụng ngay trong công tác tuyên truyền phi truyền thống, với sức mạnh của xã hội số, công nghệ số, chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. Đây là điều khó khăn và thách thức hiện nay đối với đội ngũ báo cáo viên cơ sở, hầu hết các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là những người đã nghỉ hưu, cao tuổi nên việc tiếp cận và chủ động sử dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn. Để từng bước bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, Báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hàng năm Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy mời các giảng viên Trung ương, của tỉnh về trực tiếp truyền đạt, cập nhật các nội dung chuyên đề mới, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ Ban chỉ đạo 35, Công tác viên 35 thị xã để từng bước chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, duy trì thường kỳ Hội nghị Báo cáo viên hàng tháng, thành phần mở rộng đến tận các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng, thôn trưởng các thôn, tổ dân phố toàn thị xã. Với việc duy trì nền nếp và quan tâm đến việc cung cấp thông tin, định hướng thông tin cần thiết theo nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và các chuyên đề mang tính cập nhật đã giúp cho các chi bộ làm tốt công tác cung cấp thông tin thời sự, công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên trong cán bộ, đảng viên. Các đồng chí bí thư chi bộ cơ sở thực sự là lực lượng tuyên truyền chủ chốt và hiệu quả đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, giúp họ hiểu, nắm vững các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ tại cơ sở. Nổi bật như việc thực hiện di dời giải phóng mặt bằng; việc người dân tham hiến đất, hiến công trình xây dựng nông thôn mới- Đô thị văn minh. Tiêu biểu như phường Hưng Trí, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, dở bỏ nhiều công trình có giá trị, ước tính trị giá hàng tỷ đồng; như các đơn vị Kỳ Hoa, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Liên, Kỳ Phương,.. người dân tích cực tham gia xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, hưởng ứng làm giá cờ, xây dựng cổng chào, đình làng (phường Kỳ Trinh); làm các tuyến đường văn minh đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên 

Từ chủ trương đúng, cộng với cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của người dân, thu hút sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhằm thực hiện lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”...

          Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới

Ban Tuyên giáo Thị ủy cũng đã chủ động, sáng tạo tham mưu tổ chức nhiều diễn đàn như trao đổi, tọa đàm, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát động và tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến, hội thi giảng viên, báo cáo viên giỏi các cấp đến các hội nghị sinh hoạt chuyên đề về việc “Nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”, nhờ vậy nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Sự đổi mới, trước tiên thực hiện ngay trong cơ quan thường trực làm công tác chính trị, tư tưởng, sau đó nhân rộng ra cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn thị xã cùng triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện trong đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước đầu đã khẳng định được tầm quan trọng, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, Đảng viên. Sau thu hoạch, có 90% đảng viên đã viết bài thu hoạch với nội dung câu hỏi mở, đề xuất những mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết theo ngành, lĩnh vực mình phụ trách...

Các đảng bộ học tập quán triệt NQ đại hội Đảng các cấp

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng địa của quê hương, đất nước, Ban Tuyên giáo thị ủy đã thường xuyên lãnh đọa, chỉ đạo các cơ quan trong khối thông tin, tuyên truyền, chú trọng mở thêm các chuyên đề, chuyên mục, tăng các thời lượng phát sóng, nhất là phát huy các phương tiện truyền thông hiệu quả như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh- truyền hình thị xã; truyền thanh các xã, phường; trên cổng/trang thông tin điện tử thị xã và các xã phường, các ngành, đơn vị. Các nội dung thường xuyên chú trọng đó là các chuyên mục về lĩnh vực xây dựng đảng, nâng cao chất lượng chi bộ, tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống; Chuyên mục về công tác chủ động phòng chống dịch trong tình hình mới;  chuyên mục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; chuyên mục về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, huy đông các nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; chuyên mục quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại bình yên cho cuộc sống Nhân dân...

Hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên

Ngoài việc quan tâm, phát huy hiệu quả, lợi thế của các phương tiện thông tin, địa chúng, tuyên truyền, cổ động trực quan, thời gian qua, các đồng chí Thường trực Thị ủy luôn chỉ đạo khai thác và phát huy hình thức hội nghị trực tuyến, vừa đảm bảo triển khai các nội dung vừa chủ động thực hiện đổi mới các hình thức hội nghị và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19,  nối điểm cầu trung tâm thị xã đến tất cả 11 xã, phường đạt kết quả tốt. Đồng thời, trong giai đoạn bùng nổ thông tin, với sức mạnh của công nghệ số như hiện nay, đòi hỏi những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng phải chủ động, sáng tạo trong việc tham gia và phát huy thế  mạnh của mạng xã hội. Phát huy hình thức hội nghị trực tuyến, vừa đảm bảo triển khai các nội dung vừa chủ động thực hiện đổi mới các hình thức hội nghị và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19, Thị xã đã thường xuyên duy trì hình thức hội nghị trực tuyến, nối điểm cầu trung tâm thị xã đến tất cả 11 xã, phường..Với trên 2/3 dân số Việt Nam chúng ta tham gia các mạng xã hội thì đây là một kênh truyền thông có độ truy cập cực lớn và nhanh nhạy. Chính vì vậy, trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 thị xã, Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực, đã  tham mưu, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên 35, ra mắt mô hình sinh hoạt “Cà phê 35”, duy trì việc trao đổi, cung cấp thông tin để tham gia đấu tranh tích cực trên không gian mạng, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Với sự hoạt động đều đặn, tích cực của 85 trang Panpage, và hàng ngàn tài khoản Facebook đã đăng tải hơn 600 bài viết tuyên truyền, chia sẻ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác cấp CCCD của lực lượng Công an, các điển hình tiên tiến và những việc làm tử tế trên các lĩnh vực đời sống, xã hội qua đó đã góp phần định hướng kịp thời dư luận Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật trên các trang fanpage và các tài khoản cá nhân, kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội...

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại các buổi sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác tuyên giáo để thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”, đó là yêu cầu cần thiết luôn được Đảng ta xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin về chính trị, thời sự quan trọng của tỉnh, của đất nước và thế giới; là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh tiếp tục phát huy truyền thống trong những năm qua, không ngừng nâng cao về mọi mặt nhằm thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 09/NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.116
    Online: 101