Để hổ trợ cho bà con Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết 111 về Hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh xin giới thiệu 1 số chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

Ông Nguyễn Văn Việt, là 1 trong 6 hộ dân tham gia trồng giống lạc L29 - ở TDP Trường Sơn, Kỳ Thịnh.

1. Về hỗ trợ giống lúa, lạc: Ngân sách thị xã hỗ trợ 40% giá các loại giống lúa, lạc theo cơ cấu trong Đề án sản xuất hàng năm của tỉnh và thị xã, phục vụ sản xuất trong vụ Xuân (Hỗ trợ khoảng 30% số lượng giống cơ cấu trong vụ Xuân của mỗi vụ, chia theo tỷ lệ diện tích cơ cấu của các xã, phường)

2. Hỗ trợ trồng cây mai cảnh:

- Các tổ chức, cá nhân trồng mai cảnh, với số lượng từ 100 cây trở lên, đường kính gốc cây từ 1cm trở lên, trồng tập trung trên cùng một diện tích (đảm bảo mật độ trồng 1 cây/1,5 - 2m2), được hỗ trợ một lần kinh phí, với mức hỗ trợ 100.000 đồng/cây, tối đa không quá 25 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

- Các tổ chức, cá nhân trồng mai cảnh, với số lượng từ 200 cây trở lên, đường kính gốc cây từ 0,5cm đến dưới 1cm, trồng tập trung trên cùng một diện tích (đảm bảo mật độ trồng 1 cây/1,5 - 2m2), được hỗ trợ một lần kinh phí, với mức hỗ trợ 30.000 đồng/cây, tối đa không quá 15 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

3. Hỗ trợ xây dựng cây ăn quả vườn hộ: Ngân sách thị xã hỗ trợ giống cây ăn quả (mật độ trồng theo định mức kỹ thuật và theo hướng dẫn của UBND thị xã), với các loại cây: na, nhãn, táo, cam, bưởi và các cây khác theo định hướng, được cơ quan chuyên môn cấp thị xã thẩm định phương án sản xuất (tối đa không quá 2 loại cây/mô hình); được hỗ trợ  01 lần kinh phí mua cây giống, với mức hỗ trợ 70% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, có quy mô vườn từ 1000m2 trở lên, tối đa không quá 10 triệu đồng/vườn.

4. Hỗ trợ cải tạo đất: Hỗ trợ chi phí cải tạo đất, xây dựng kết cấu hạ tầng đối với đất có quy mô 1ha trở lên để xây dựng các mô hình kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, được hỗ trợ với mức 20 triệu đồng/ha; tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

5. Hỗ trợ trồng cây dược liệu: Các tổ chức, cá nhân trồng cây dược liệu với quy mô 500 m2 trở lên tạo ra sản phẩm hoàng hóa được hỗ trợ một lần, với mức hỗ trợ 70% kinh phí mua giống, tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức/cá nhân.

6. Về hỗ trợ phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn đối với sản xuất lúa: Ngân sách thị xã hỗ trợ để thực hiện phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn để sản xuất lúa, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/hộ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.366
    Online: 60