Thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩmgiai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ và xây dựng các mô hình kinh tế trong sản xuất, chăn nuôi và xây dựng nông thôn mới.

        Theo kế hoạch, năm 2021, thị xã Kỳ Anh phấn đấu xây dựng 200 mô hình với tổng kinh phí 7.565 triệu đồng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 111 của HĐND thị xã. Trong đó, có  22 mô hình trồng trọt, 29 mô hình chăn nuôi, 10 mô hình thủy sản, sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao,  55 mô hình vườn mẫu, 06 Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, làm mới 58 công trình 2 ngăn để xây nhà vệ sinh tự hoại, phấn đấu 01 xã Kỳ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Mô hình trồng cây ăn quả xã Kỳ Hoa

Mô hình chế biến nước mắm ở xã Kỳ Ninh

     Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bà con nông dân ở xã, phường đã tập trung đầu tư, phát triển xây dựng các mô hình kinh tế trong sản xuất, chăn nuôi, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 10/11 xã, phường đã đề xuất nghiệm thu 267/200 mô hình. Trong đó, có 11 mô hình chăn nuôi bò vổ béo, 11 mô hình trồng cây ăn quả, 25 mô hình trồng cây mai cảnh, 1 Mô hình trồng cây dược liệu, 14 vườn mẫu, 5 mô hình nuôi tôm vổ bờ và 10 sảm phẩm OCOP.

Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm ở xã Kỳ Ninh

Mô hình trồng cây mai cảnh ở xã Kỳ Nam

        Thời gian tới, thị xã Kỳ Anh tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để các chính sách đến tận người dân đồng thời tổ chức tập huấn, in tờ gấp để phát hành rộng rãi chính sách đến tận người dân, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng bằng nhiều hình thức như hiến đất, hiến cây mở rộng đường, góp công, góp của, hiện vật... phát triển mô hình nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tăng cường các nguồn lực, cơ chế chính sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất tập trung như: các vùng nuôi trồng thủy hải sản, vùng sản xuất muối, vùng sản xuất rau, củ, quả...Tổ chức rà soát để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển các mô hình như: mô hình nuôi trồng thủy hải sản, mô hình chăn nuôi....góp phần hình thành các vùng nuôi tôm thâm canh, các trang trại chăn nuôi tập trung.

Các mô hình nuôi cá nước ngọt trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

        Với sự quan tâm chỉ đạo, khuyến khích, tạo mọi điều kiện của cấp ủy, chính quyền sẽ giúp người dân mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế, đưa lại hiệu quả, năng suất, lợi nhuận cho người dân, tạo tiền đề trong mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Kỳ Anh một cách bền vững./


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.665.211
    Online: 129