Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BBT Cổng thông tin điện tử thị xã đăng tải các file tài liệu phục vụ tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Tải file tuyên truyền tại đây

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 631.673
    Online: 95