Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được tăng cường, ý thức của người dân ngày càng được nâng lên, công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý được quan tâm; các công trình xây dựng cơ bản đúng quy hoạch góp phần phát triển kinh tế, thu hút nhà đầu tư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

            Tuy vậy, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng thời gian gần đây diễn ra phổ biến, nhất là ở các xã, phường nằm trong vùng quy hoạch thực hiện dự án phát triển kinh tế và các địa bàn vùng giáo. Trong 5 tháng đầu năm 2021, đã phát hiện 96 công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch. Đặc biệt, tháng 4 và tháng 5, sau khi có thông tin dự án Vingroup đầu tư trên địa bàn, có 72 công trình vi phạm chủ yếu tập trung tại phường Kỳ Thịnh và xã Kỳ Lợi, chiếm 69,7% các công trình xây dựng trong 5 tháng đầu năm 2021.

Các công trình vi phạm  được xây dựng khá tạm bợ. Ảnh tư liệu

            Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép diễn ra phổ biến đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt, vai trò người đứng đầu chưa phát huy tốt, chưa cương quyết, ngại va chạm; cán bộ công chức cơ sở phụ trách lĩnh vực năng lực hạn chế, trách nhiệm chưa cao; sự phối hợp của các phòng ban, Đội quản lý trật tự đô thị với cơ sở trong ngăn chặn, xử lý chưa tốt, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn; chưa phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng của người dân chưa cao, đặc biệt các vùng giáo dân; công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, còn có một số vùng quy hoạch nhiều năm không được thực hiện (quy hoạch treo); một số quy hoạch chi tiết các dự án, các khu chức năng triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường và xây dựng chậm; chưa chủ động quy hoạch chi tiết các khu đất ở mới để giải quyết nhu cầu về chỗ ở và phát triển đô thị, kinh doanh dịch vụ cho người dân; việc công bố, cắm mốc quy hoạch chưa bài bản; việc tuần tra, kiểm tra, phát hiện chưa thường xuyên; việc ngăn chặn, xử lý lúng túng, chưa dứt điểm. Tình trạng công trình xây dựng ồ ạt đón đầu dự án nếu không kịp thời xử lý sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, môi trường đầu tư, gây khó khăn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác quy hoạch, công bố

quy hoạch, cắm mốc quy hoạch

            Phòng Quản lý đô thị: Căn cứ quy hoạch chung và Chương trình phát triển kinh tế, xã hội của thị xã để tham mưu triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, các phòng chức năng và Ban quản lý KKT tỉnh tiếp tục thông tin về quy hoạch đã công bố; tổ chức cắm mốc, khôi phục mốc quy hoạch đã cắm, đồng thời quán triệt, niêm yết các thủ tục, quy định về cấp giấy phép xây dựng. Trong đó, quan tâm các quy hoạch, dự án quan trọng như: Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh đến năm 2035; Quy hoạch phân khu khu đô thị du kịch Kỳ Ninh; Quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch Kỳ Nam; Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương; Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Vũng Áng; Quy hoạch dự án Nhà máy Nhiệt điện II tại xã Kỳ Lợi; Quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành; Quy hoạch các Khu công nghiệp nặng tại phường Kỳ Trinh và Kỳ Thịnh; Quy hoạch khu công nghiệp phụ trợ phía Tây đường tránh Quốc lộ 1A tại các phường Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương. UBND các xã, phường: Công bố công khai, treo các bản đồ quy hoạch trên địa bàn tới các thôn, các tổ dân phố. Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND các xã, phường: chịu trách nhiệm quản lý xây dựng theo các quy hoạch được phê duyệt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao

nhận thức  trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên

         Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, vị trí của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đảng ủy các xã, phường ban hành văn bản (Nghị quyết, Chỉ thị, Công văn) chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã, phường, các chi bộ trực thuộc tuyên truyền đến tận cán bộ, đảng viên, các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Thành lập Tổ công tác hoặc phân công cán bộ vận động các đối tượng vi phạm ngừng xây dựng và tự tháo dỡ công trình vi phạm. UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; tổ chức quán triệt và ký cam kết đến từng tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn. Giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên vận động người thân và Nhân dân tự tháo dỡ công trình vi phạm và ký cam kết không tái phạm.

        Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, phường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.  Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ghi hình và lưu lại hiện trạng làm cơ sở phục vụ công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đền bù giải phóng mặt bằng; phối hợp với các xã, phường xây dựng các phóng sự và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã quán triệt, giao trách nhiệm đến tận cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trực tiếp ký cam kết chấp hành quy định về quy hoạch, trật tự xây dựng, vận động người thân chấp  hành nghiêm túc quy định của Nhà nước không xây dựng cơi nới trái phép, tự tháo dỡ công trình vi phạm.  Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ công tác tuyên truyền.

        UBND các xã, phường: Chủ tịch UBND, các cán bộ công chức liên quan chịu toàn bộ trách nhiệm về quản lý quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm trên địa bàn mình quản lý. Thành lập 01 Tổ công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý đủ mạnh, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, phường làm Tổ trưởng và các cán bộ chuyên môn làm thành viên Mỗi tuần, tổ chức giao ban một lần để đánh giá kết quả thực hiện tuần qua và rút kinh nghiệm để bổ cứu việc thực hiện trong tuần tới. Thường xuyên phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, các phòng chuyên môn của UBND thị xã để trao đổi, xin ý kiến những trường hợp chưa thống nhất. Báo cáo kịp thời UBND thị xã các trường trường hợp vượt quá thẩm quyền.

          Đội Quản lý trật tự đô thị: Phối hợp UBND các xã, phường thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. Phân công lực lượng thường xuyên bám sát tại các địa bàn trọng điểm như: các thôn Hải Phong, Hải Thanh (xã Kỳ Lợi); tổ dân phố Trường Phú, Trường Yên, Cảnh Trường, Trường Sơn (phường Kỳ Thịnh). Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, thông tin với UBND các xã, phường để phối hợp xử lý; nếu UBND các xã, phường không kịp thời xử lý thì Đội Quản lý trật tự đô thị trực tiếp xử lý và báo cáo về UBND thị xã (qua phòng QLĐT) để xin ý kiến chỉ đạo. Chịu trách nhiệm và thường xuyên báo cáo phòng Quản lý đô thị về tình hình công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; những sai phạm nghiêm trọng, để có hướng xử lý ngay. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã trong quá trình xử lý. Thường xuyên kiểm tra kịp thời đối với các hộ xây dựng theo các nội  dung trong giấy phép được cấp, để tránh vi phạm, đặc biệt về chỉ giới quy hoạch, chỉ giới các tuyến đường giao thông.

        Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu UBND thị xã cấp phép xây dựng đúng quy định, đảm bảo thời gian để tạo điều kiện cho Nhân dân xây dựng đúng tiến độ; hướng dẫn và chỉ đạo trình tự xử lý hành chính trên lĩnh vực phụ trách; phối hợp với phòng Tư pháp hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng hồ sơ cưỡng chế hành chính; Phối hợp Công an, các đơn vị liên quan tham mưu Phương án cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn UBND các xã, phường và Đội Quản lý trật tự đô thị trong quá trình xử lý liên quan đến vi phạm về đất đai. Phòng Tư pháp: Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ vi phạm và phương án xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền UBND thị xã. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy trình thủ tục xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Kiện toàn Tổ xử lý vi phạm hành chính.  Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã, hướng dẫn quy trình thực hiện xử lý cán bộ, công chức, viên chức có công trình xây dựng vi phạm (nếu có) và cán bộ phụ trách thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Đề xuất Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

       Công an thị xã: Tổ chức lực lượng phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, chở vượt tải trọng cho phép, không đảm bảo vệ sinh môi trường…; chỉ đạo công an các xã, phường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ không cho vận chuyển các loại vật liệu xây dựng vào các khu vực cấm xây dựng. Phối hợp các ngành trong việc tham mưu Phương án cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm và Chủ trì lập Phương án đảm bảo ANTT trong quá trình tổ chức cưỡng chế theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thị xã; Hướng dẫn Công an các xã, phường tham mưu Phương án đảm bảo ANTT trong quá trình tổ chức cưỡng chế mà xã, phường chủ trì; Hỗ trợ, bảo vệ các xã, phường khi thi hành cưỡng chế hành chính các trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm và trách nhiệm cán bộ 

     Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy định 102/QĐ-TW của Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn công tác theo Quyết định 15, các tổ công tác phối hợp UBND các xã, phường tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm; Đồng thời xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã để Nhân dân vi phạm. Nếu để Nhân dân vi phạm mới sau này, tùy theo mức độ, áp dụng mức khiển trách khi không phát hiện, ngăn chặn công trình vi phạm; hình thức kỷ luật nặng hơn đối với cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Xem xét, đề nghị, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ trì, công chức chuyên môn ở một số xã yếu kém để bảo đảm năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 837.907
    Online: 17