Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên” giai đoạn 2020-2025, hàng tháng, mỗi đảng bộ cơ sở ở thị xã Kỳ Anh đã lựa chọn một chi bộ để tổ chức sinh hoạt điểm. Sau một thời gian thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét không chỉ ở chi bộ được lựa chọn làm điểm mà còn ở những chi bộ khác để lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

        Trong tháng 6, đã có 16 chi bộ cơ sở thuộc các Đảng bộ đã đăng ký tổ chức sinh hoạt điểm, trong đó có 11 chi bộ đăng ký sinh hoạt thường kỳ, 5 chi bộ sinh hoạt chuyên đề. Các đồng chí Thường trực Thị ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thành viên Đoàn công tác của BTV Thị ủy, lãnh đạo Đảng ủy cơ sở và các chi bộ đã đến tham dự sinh hoạt điểm và đóng góp ý kiến bổ sung, rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh -  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tham dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Toán - Tin, Đảng bộ trường THPT Lê Quảng Chí.

Đồng chí Trần Thị Huyền - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị Ủy tham dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ An ninh, Công an thị xã

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương - Trưởng phòng Nội vụ tham dự Lễ kết nạp Đảng viên và sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hạ tầng.

        Các chi bộ sinh hoạt chuyên đề trong tháng 6 gồm: Chi bộ thôn Hoa Sơn xã Kỳ Hoa với chuyên đề“Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong công tác phát triển Đảng viên, nhất là đảng viên giáo dân giai đoạn 2021- 2025”; Chi bộ Toán, Tin thuộc Đảng bộ Trường THPT Lê Quảng Chí với chuyên đề “Học tập và làm theo Bác về tinh thần tự học, tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo”; Chi bộ An Ninh thuộc Đảng bộ Công an thị xã với chuyên đề “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”; Chi bộ Tổ Dân phố 1 với chuyên đề“Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong công tác phát triển Đảng viên, giai đoạn 2021-2025”; Chi bộ Sử-Địa-GDCD thuộc Đảng bộ Trường THPT Kỳ Anh với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần và trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ, đảng viên”.

Chi bộ thôn Hoa Sơn xã Kỳ Hoa với chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong công tác phát triển Đảng viên, nhất là đảng viên giáo dân giai đoạn 2021- 2025”.

Đ/c Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã và Đ/c Trần Thị Huyền - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy dự sinh hoạt tại chi bộ Tân Thắng  - Kỳ Ninh

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh - UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã dự sinh hoạt điểm tại chi bộ Tân Tiến - Kỳ Nam

        Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ hay chuyên đề, các chi bộ đều bám sát và thực hiện đúng theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương: Chi ủy chuẩn bị tốt, đầy đủ nội dung; số lượng đảng viên tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định, nội dung cụ thể, ngắn gọn, thiết thực, hình thức phù hợp, thu hút sự quan tâm của đảng viên; đảng viên được nghiên cứu kỹ báo cáo nên tích cực hơn trong phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những khâu đột phá, những vấn đề được cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đặc biệt quan tâm làm nội dung thảo luận.

        Sau các buổi sinh hoạt chi bộ điểm, các đại biểu dự họp đã tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời bổ cứu những nội dung cần quan tâm để thực hiện tốt hơn, sát hơn với tình hình thực tế của các loại hình chi bộ khác nhau.

        Việc lựa chọn một chi bộ điểm ở mỗi đảng bộ cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước khắc phục được tình trạng lúng túng trong điều hành sinh hoạt chi bộ của một số cấp ủy; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi được nâng lên, thảo luận trong sinh hoạt có trọng tâm hơn; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ ràng hơn. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

        Từ hiệu quả của việc lựa chọn sinh hoạt chi bộ điểm đã tạo thêm nguồn sinh khí mới, là điều kiện quan trọng để các chi bộ trong từng loại hình tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chăm lo phát triển đảng viên, nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy cấp trên. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II đi vào cuộc sống.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 568.904
Online: 36