Với nhiều tiềm năng và lợi thế sẵn có, thị xã Kỳ Anh đã khẳng định vị thế, vai trò của một đô thị hạt nhân, từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực của khu vực Nam Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình, thực hiện mục tiêu phát triển thị xã gắn với Khu kinh tế Vũng Áng, phấn đấu xây dựng đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh trở thành thành phố vào năm 2025.

        Thị xã Kỳ Anh được thành lập năm 2015, là đô thị nằm ở phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh; thị xã Kỳ Anh ra đời tạo nền tảng vững chắc và bước đột phá cho tỉnh Hà Tĩnh và cả khu vực Bắc Trung Bộ với vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế trọng điểm quốc gia. Trong đó, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân chính là cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển quốc gia được tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó vượn lên, nắm bắt cơ hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng tạo nên diện mạo mới cho nông thôn, đô thị trên địa bàn. Với những kết quả đã đạt được, ngày 17/7/2020, thị xã Kỳ Anh đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Trao Quyết định công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại 3

        Hội tụ nhiều tiềm năng phát triển, thị xã Kỳ Anh đã thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn như Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tập đoàn Mitsubishi, Tập đoàn dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt nam, Tập đoàn Vingroup... Trong đó, dự án Khu liên hiệp Gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ USD. Trên địa bàn thị xã hiện có 139 dự án còn hiệu lực (gồm có 82 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 52.395,8 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 13,5 tỷ USD). Đặc biệt, hiện nay thị xã Kỳ Anh đang triển khai thực Dự án phát triển đô thị động lực từ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng mức đầu tư 55,07 triệu USD. Giai đoạn 2020 - 2025, nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến đầu tư vào địa bàn thị xã Kỳ Anh khoảng hơn 2.000 tỷ đồng đề đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển logistic và du lịch, dịch vụ theo hướng đô thị công nghiệp hiện đại, văn minh.

         Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã xác định mục tiêu và đặt ra nhiều kỳ vọng đối với thị xã Kỳ Anh trong chiến lược phát triển của tỉnh. Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “Bốn trụ cột - Ba nền tảng”; “Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang” làm trọng điểm cho giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045, trong “Ba đô thị” có đô thị phía Nam với hạt nhân là thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận. Nhằm đạt mục tiêu nâng cấp thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng trở thành đô thị động lực phía Nam, gắn phát triển đô thị với mục tiêu đạt tiêu chí Thành phố vào năm 2025; trong những năm tới cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Tiếp tục khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế và cơ hội của Khu kinh tế Vũng Áng làm động lực phát triển, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng xây dựng thị xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Tạo cơ chế, cách làm, năng động sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư xây dựng đô thị, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia xây dựng, chỉnh trang đô thị gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh.

       Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và khai thác có hiệu quả đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Vũng Áng, trục đường ven biển Xuân Hội - Vũng Áng; chú trọng thực hiện nhanh, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Đầu tư xây dựng các hợp phần dự án từ vốn vay WB, tiếp tục xây dựng các tuyến đường chính, các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch và chương trình phát triển đô thị...  Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng xây dựng hạ tầng nông thôn tiệm cận các tiêu chí đô thị. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại. Cùng với đó, thị xã Kỳ Anh xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là 1 trong 3 mũi đột phá của địa phương, với mục tiêu đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp gắn với phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng lên tầm cao mới.

          Thị xã Kỳ Anh đang hội tụ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để khởi động chặng đường bứt phá xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại vào năm 2025. Trên chặng đường mới, thử thách còn nhiều nhưng thị xã Kỳ Anh có điểm tựa vững chắc nhất, đó là niềm tin, sự kỳ vọng, chung sức đồng lòng của Nhân dân. Sức mạnh lòng dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và khát vọng vươn tới của vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế đang tạo nên sức bật mạnh mẽ để thị xã Kỳ Anh trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Hà Tĩnh.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 568.936
    Online: 13