Thực hiện Công văn số 53/BATGT-VP ngày 19/4/2021 của Ban ATGT tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet; Cuộc thi do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức; để thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho người dân; Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đề nghị: 

          1. Các cơ quan đơn vị, các Tổ chức đoàn thể và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet tại đường link https://vcnet.vn/ (thể lệ cuộc thi đăng trên Báo điện tử Đảng Công sản: : http://dangcongsan.vn.) Báo cáo kết quả tham gia cuộc thi trắc nghiệm về Ủy ban nhân dân thị xã (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 10/12/2021 để phục vụ cho công tác chấm điểm, đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm và tổng hợp báo cáo về Ban An toàn giao thông tỉnh. 

         2. Phòng Văn hóa chỉ đạo, định hướng Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCnet để đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

         Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Tổ chức đoàn thể và UBND các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện./.   

Ghi chú: Đường link đã được phòng Văn hóa và Thông tin liên kết trên Cổng thông tin thị xã Kỳ Anh. Các đồng chí tham gia cuộc thi vui lòng click vào đường link: https://vcnet.vn/contestatgt (vào xem thể lệ và tham gia cuộc thi).                          

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 568.954
    Online: 40