Từ ngày 22 đến ngày 28/4/2021, HĐND thị xã Kỳ Anh đã thành lập 02 Đoàn giám sát do đồng chí Trần Xuân Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, trưởng ban pháp chế HĐND thị xã làm trưởng đoàn, thực hiện việc giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại 11 xã, phường. Tham gia Đoàn giám sát gồm lãnh đạo và các thành viên Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND thị xã; đại diện một số phòng chuyên môn như Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng và Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã.

Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại thôn Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Lợi

       Qua kết quả làm việc của 2 đoàn giám sát cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được các xã, phường triển khai đúng luật, đảm bảo đúng kế hoạch. Hiện nay, theo đường găng tiến độ, các xã, phường đang tiếp tục rà soát, niêm yết danh sách cử tri tại các tổ bầu cử và chuẩn bị niêm yết danh sách các ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Kỳ Thịnh

        Làm việc với từng xã, phường, Đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra thực tế tại từng khu vực bỏ phiếu, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri, kiểm tra việc tuyên truyền trực quan tại từng thôn/tổ dân phố; nghe UBND các xã, phường báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Theo đó, công tác chuẩn bị bầu cử tại xã đều đảm bảo đúng quy trình và tiến độ theo quy định của pháp luật. Các Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị trong bầu cử của một số xã, phường như: Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Hưng Trí, Kỳ Phương... Đồng thời, qua kiểm tra thực tế tại từng thôn, tổ dân phố, các Đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số bất cập trong công tác tuyên truyền, việc lập và niêm yết danh sách cử tri, việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử ở một số đơn vị, những khu vực bỏ phiếu khó khăn.

Đoàn giám sát làm việc với phường Kỳ Liên

       Kết luận tại các cuộc làm việc với từng xã, phường, các Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh: tất cả các xã, phường, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử. Yêu cầu soát xét kỹ công việc, nhất là việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri, tiến hành niêm yết danh sách cử tri; chỉ đạo Công an xã, phường và các đơn vị, các tổ dân phố rà soát, bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định của Luật, bố trí phương án đảm bảo quản lý tốt bảng niêm yết danh sách cử tri ở các điểm bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền tại một điểm bỏ phiếu xã Kỳ Ninh

Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà văn hoá TDP Đông Phong, phường Kỳ Thịnh

        Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, các Đoàn giám sát cũng đề nghị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh xây dựng, tu sửa các nhà văn hóa và xây dựng các công trình vệ sinh ở các điểm bỏ phiếu; cần tập trung việc tu sửa, tân trang, vệ sinh môi trường, trang trí tuyên truyền ở các điểm bỏ phiếu,...hoàn thành các nội dung công việc trước ngày 05/5/2021. Phát động phong trào vệ sinh, môi trường trong toàn dân để phục vụ công tác bầu cử trên toàn địa bàn. Chủ động lường các tình huống phát sinh trên địa bàn để có phương án xử lý hợp lý, báo cáo kịp thời lên cấp trên các nội dung phức tạp, đám đông, vượt thẩm quyền. Các Ban bầu cử, tổ bầu cử thực hiện tốt các nhiệm vụ bầu cử theo đường găng tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát làm việc với phường Kỳ Long

         Các đoàn giám sát HĐND thị xã cũng đề nghị các Đoàn công tác theo Quyết định 15 của Thị ủy cần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở địa phương đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo để việc bầu cử có chất lượng, bảo đảm bầu đúng, bầu đủ, không đi bầu thay. Chủ động có phương án đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid, phấn đấu đảm bảo tuyệt đối về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát động thi đua giữa các thôn xóm, tổ dân phố, các tổ liên gia, các chi đoàn chi hội,... nhằm tạo không khí sôi nổi trong các khu dân cư, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử, tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 497.823
    Online: 38