Căn cứ công văn số 40-CV/BTG ngày 27/4/2021 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 5/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trong tháng 5 năm 2021:

        1. Tiếp tục tuyên truyền về các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cung cấp các thông tin về công tác bầu cử trên địa bàn thị xã như: danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổng số lượng cử tri, tổng số điểm bầu cử….

        2. Các nội dung chỉ đạo nêu trong Công văn số 311-CV/TU, ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền nâng cáo ý thức trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng , chống dịch.

       3. Kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật.

        4. Các hoạt động chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, các ngày kỷ niệm như:

       - Kỷ niệm 131 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021); 203 năm ngày sinh C.Mac (5/5/1818-5/5/2021); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901- 18/5/2021) - Người Cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự song toàn..

       - Kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021); 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh(15/5/1941-15/5/2021); 62 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2021); Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6)

       5. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền ngăn chặn, phòng chống hoạt động truyền đạo trái pháp luật; thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự...đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang chuẩn bị cao độ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

      Khẩu hiệu Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5:

     1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!

     2. Nhiệt liệt chào mừng 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021)!

     3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

     4. Thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

      5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

     6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

     7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

    * Lưu ý: Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền các đơn vị sử dụng Quốc kỳ và Quốc huy theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 497.784
    Online: 39