Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hướng về Ngày hội non sông, đoàn thanh niên các cấp trong thị xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

            Các cơ sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đăc biệt là các diễn đàn cử tri trẻ được tổ chức tại các chi đoàn thôn, xóm. Mỗi cán bộ, ĐVTN là một cử tri gương mẫu, một tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên tuyền, vận động, phục vụ bầu cử tại các địa phương, đơn vị.

Các diễn đàn cử tri trẻ thu hút đông đảo ĐVTN tham gia

         Nhằm tuyên tryền cho ĐVTN trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; và tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, ĐVTN. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, các cơ sở đoàn đã tích cực phối hợp với các đơn vị đóng tại địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử, lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ.

Đoàn xã Kỳ Phương tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử

        Đồng chí Chu Thanh Hội, Bí thư đoàn xã Kỳ Lợi chia sẻ: Kỳ Lợi là địa bàn có số lượng ĐVTN đông, có các chi đoàn vùng giáo. Việc tuyên truyền, vận động bầu cử được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này. Đoàn xã thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và  thu hút ĐVTN tham gia.

        Thị Đoàn đã thực hiện rà soát, nắm số lượng thanh niên là cử tri, nhất là các ĐVTN tham gia bỏ phiếu lần đầu. Từ đó chỉ đạo các cơ sở Đoàn quán triệt, vận động thanh niên tham gia bầu cử; đồng thời, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 568.878
    Online: 27