Trong thời gian 01 ngày (ngày 25/4/2021), Đảng bộ phường Hưng Trí đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2/2021. Tham dự có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện cấp ủy chính quyền phường Hưng Trí và đông đảo các đảng viên trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Đồng chí Mai Thị Hoa Việt - Phó bí thư Thường trực  Đảng ủy phường khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, Đảng bộ phường Hưng Trí đã trao tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2021 cho 12 đảng viên lão thành

    Được biết, tại hội nghị, gần 800 đảng viên tại phường Hưng Trí đã được đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết

    Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các chi bộ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong các kỳ sinh hoạt và triển khai viết bài thu hoạch theo hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 497.780
    Online: 27