Chiều ngày 22/4/2021, Thường trực Thị ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã tổ chức đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Trần Xuân Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, đồng chủ trì Hội nghị

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh chủ trì cuộc đối thoại

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả của Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh. Ngày 16/5/2019 Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quyết định số 514-QĐ/ThU về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới đạt kết quả cao mà trọng tâm là công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, đúng định hướng, Ban Dân vận Thị ủy đã tham mưu cho Thường trực Thị ủy và cùng phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn thị xã Kỳ Anh gần 160 cán bộ cơ sở tham dự.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy tham dự

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thị ủy; lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, Trưởng các đoàn thể chính trị; trưởng (phó phụ trách) các phòng chuyên môn UBND thị xã; đồng chí Tổ trưởng các tổ công tác chỉ đạo các xã, phường theo Quyết định số 15-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy

Các đồng chí bí thư, chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng các tổ dân phố

 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Tại cuộc đối thoại, đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã thông tin đến Nhân dân những nội dung trọng tâm về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thông tin những nhiệm vụ chính trị, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, người dân nêu lên với ngưởi đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã, cụ thể: nhiều nội dung trọng tâm, sâu sắc, mang tính xây dựng tập thể, tập trung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…. một phần ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bà con Nhân dân và đặc biệt liên quan đến công tác  bầu cử trong ngày 23/5/2021.

Ông Nguyễn Xuân Dỡn - Trưởng thôn 3 Tân Phúc Thành xã Kỳ Lợi

Phát biểu tại buổi đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ,  thôn trưởng, tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ dân phố các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư, xây dựng đô thị văn minh một cách rõ ràng, cụ thể. Các giải đáp đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung và làm rõ những băn khoăn, vướng mắc. Qua đó, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu,

trực tiếp giải trình các vấn đề tại buổi đối thoại

Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy đã nghiêm túc tiếp nhận những thắc mắc và kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cốt cán thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời, giao các bộ phận các phòng, ban, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV, Bí thư Thị ủy Kết luận tại buổi đối thoại

Đây chính là diễn đàn dân chủ để đội ngũ bí thư chi bộ, cán bộ cơ sở bày tỏ tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của mình cũng như đại diện tiếng nói của người dân về tình hình tại cơ sở, gửi đến lãnh đạo thị xã… góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025./.

 

                                   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 497.812
    Online: 22