Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, xã Kỳ Hoa đã tích cực trong việc thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

         Kỳ Hoa 6/6 thôn hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã đúng quy định, chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần 3

       Gắn với kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 06 thôn xóm của xã Kỳ Hoa, ngày 03/4/2021, Đoàn công tác theo Quyết định 15 của Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc khắc phục, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Kỳ Hoa theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy.

Đoàn 15 kiểm tra công tác chuẩn bị tại thôn Hoa Tiến xã Kỳ Hoa

        Ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kỳ Hoa, đồng chí Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng đoàn 15 tại Kỳ Hoa chỉ rõ: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Kỳ Hoa đã có sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

        Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được cấp uỷ, chính quyền xã Kỳ Hoa triển khai kịp thời, bằng nhiều hình thức, cách thức tuyên truyền. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo theo quy trình và tiến độ thời gian. Công tác nhân sự đảm bảo đúng theo cơ cấu, thành phần, số lượng.

        Ngay sau cuộc kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ  Thị ủy ngày 19/3/2021, xã Kỳ Hoa đã tiếp thu những nội dung liên quan tới công tác bầu cử mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ để chỉnh lý, hoàn thiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại thôn Hoa Thắng xã Kỳ Hoa

        Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 6 thôn, Đoàn 15 đề nghị: Cấp ủy xã và các chi bộ thôn xóm, tiểu ban tuyên truyền bầu cử xã cần đẩy mạnh hơn nữa để ngày hội bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; Tập trung tuyên truyền về vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả nhằm động viên mọi cử tri tự giác, tích cực tham gia bầu cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã Kỳ Hoa nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng, đủ theo quy định; Chuẩn bị  các điều kiện đầy đủ cho hội nghị hiệp thương vòng 3.

Bà con giáo dân Hoa Sơn ra quân làm giao thông nông thôn chào mừng bầu cử

          Kiểm tra, soát xét lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện chuẩn bị  tại 6 địa điểm bỏ phiếu của 6 thôn, Đoàn 15 cũng đề nghị xã Kỳ Hoa cần chủ động nắm chắc tình hình tại địa phương, rà soát giải quyết tốt những kiến nghị của cử tri, sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đảm bảo các bước theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.486
    Online: 25