Hòa trong không khí cả nước đón chào ngày hội lớn, thị xã Kỳ Anh cũng đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được thị xã Kỳ Anh quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc theo quy định để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

 

        

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cử trú tại các thôn ở xã Kỳ Hoa được thực hiện theo đúng thời gian quy định

    Trong những ngày này, tranh thủ thời gian buổi tối, các thôn, TDP ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Được biết, trước đó, các đồng chí làm công tác mặt trận ở các thôn đã được hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri một cách chi tiết, để đảm bảo hội nghị diễn ra dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nắm bắt kịp thời những trường hợp cử tri nêu ra cần xem xét, tiến hành xác minh đối với những người ứng cử, làm cơ sở trình đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

    Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú. Các ý kiến nhận định, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với Nhân dân, nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân.

    Tập trung cao cho ngày bầu cử, ngay sau khi thành lập, Uỷ ban bầu cử thị xã Kỳ Anh đã tổ chức các hội nghị triển khai các công tác về bầu cử. Theo đó, các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ, của tỉnh, của thị xã được các thành viên BCĐ thảo luận, thống nhất hướng dẫn thực hiện. Trên cơ sở đó, 11/11 xã, phường của thị xã đã thành lập BCĐ bầu cử và đồng loạt tổ chức hội nghị triển khai các bước công tác bầu cử, đồng thời phân công các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn từng xã, phường, cấp phát đủ con dấu, tài liệu về Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp...

 Công tác  tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích được triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn thị xã để tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

    Bên cạnh đó, để cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã diễn ra thành công, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được triển khai sâu rộng, toàn diện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Không chỉ các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn mà thị xã đã Chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Trung tâm VHTT thị xã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tạo lập baner về Bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân với lượng tin bài phản ánh phong phú, hỏi đáp về bầu cử rất cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện tuyên truyền trực quan như pano, áp phích, đèn led và Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác như: Tọa đàm, diễn đàn, cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Chung - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện với phương châm “ Kịp thời, chính xác, toàn diện và hiệu quả”, đặc biệt, thị xã Kỳ Anh đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

 

 Cổng thông tin của thị xã và các xã, phường đã xây dựng các chuyên trang chuyên mục về bầu cử để người dân dễ dàng tìm hiểu

    Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Theo đó, đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 60 người để bầu chọn ra 30 đại biểu HĐND thị xã theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại thị xã Kỳ Anh không có ứng cử viên tự do ở cả 2 cấp phường, xã và thị xã. Trước đó, đã ấn định và công bố 06 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử bầu 05 đại biểu HĐND thị xã. 11/11 xã, phường đã hoàn thành hiệp thương lần 2 với tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 488 người đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ cơ cấu theo quy định; đồng thời ban hành Nghị quyết ấn định 69 đơn vị bầu cử để bầu chọn 244 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử thị xã triển khai các hội nghị thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng quy định

    Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thị xã Kỳ Anh đã tiến hành kiểm tra, nâng cấp, tu sửa lại các trang thiết bị, cơ sở vật chất và các địa điểm phục vụ cho công tác bầu cử; chỉ đạo lực lượng Công an thị xã phối hợp với lực lượng Công an xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại thị xã Kỳ Anh

    Trong quá trình triển khai, HĐND thị xã đã thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện quy định tổ chức hiệp thương, giới thiệu đại biểu ứng cử, qua đó, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp và có hướng chỉ đạo triển khai theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác bầu cử để nắm rõ về quy trình bầu cử.

    Thị xã Kỳ Anh cũng đã tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngay từ đầu năm 2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, của Tỉnh năm 2021.

Các xã, phường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, làm đường giao thông...góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

    Đến thời điểm này, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương trong toàn thị xã đang được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử được cập nhật rất kịp thời. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn chủ động nắm vững tình hình dư luận, tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và ổn định tình hình tư tưởng, chính trị. Bên cạnh đó, việc tiến hành công tác bầu cử phải được thực hiện song song với việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử, để người dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K khi tham gia bầu cử, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng .

    Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cho biết: Thời gian tới, Ban thường vụ Thị ủy, Ban chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo theo đường găng tiến độ đã đề ra, đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời cần chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri để tránh sai sót, nhất là tại những địa phương có doanh nghiệp lớn và tại khu cách ly của tỉnh trên địa bàn thị xã; cần chỉ đạo xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri và tập trung rà soát các vấn đề yếu tố tiềm ẩn về an ninh trật tự, đồng thời có phương án cụ thể để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.

 Không khí rộn ràng đón chào ngày toàn dân bầu cử 23/05

    Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do Nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.487
    Online: 25