Bước vào kỳ sinh hoạt tháng 4, Đảng ủy xã Kỳ Nam đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt đồng loạt để quán triệt sâu rộng Nghị quyết 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gia đoạn 2021-2025 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh - UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH QS thị xã, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo Kỳ Nam phát biểu tại sinh hoạt chi bộ thôn Tân Tiến

Chi bộ thôn Tân Tiến tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4

Chi bộ thôn Minh Đức sinh hoạt điểm tháng 4

Sau khi có Nghị quyết 02-NQ/ThU, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Nam đã tổ chức học tập, quán triệt đến 100% đảng viên, đồng thời thông qua MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã để triển khai Nghị quyết đến tận đoàn viên, hội viên. Sau khi học tập, nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt điểm, sinh hoạt chuyên đề, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên.

Chi bộ thôn Tân Thành tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4

Xác định Nghị quyết 02 là “xương sống” nhằm giúp cho các chi bộ, đảng bộ và mỗi đảng viên nơi đây thông về tư tưởng, bản lĩnh về chính trị, xác định mục tiêu rõ ràng trong công tác xây dựng chi bộ vững manh; mỗi đảng viên phải làm tốt vai trò nòng cốt để hướng dẫn quần chúng, Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua một cách hiệu quả.

 

Các đảng viên phát biểu tại sinh hoạt chi bộ

Qua sinh hoạt, các đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; thừa nhận, có thời điểm sức ì của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên vẫn còn khá lớn, nhiều đảng viên thiếu gương mẫu nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương còn hạn chế. Nhiều đảng viên cho rằng, trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, các chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhất thiết phải sinh hoạt chuyên đề, phân công cụ thể đối với đảng viên; bàn nội dung thật cụ thể, trọng tâm, cần thiết, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động để đưa cuộc sống người dân Kỳ Nam phát triển xứng tầm với tiềm năng lợi thế.

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Kỳ Nam, Đoàn Công tác 15 chị đạo xã sẽ tiếp thu, tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, giải quyết.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 478.462
Online: 21