Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn giá tính lệ phí trước bạ được quy định như sau:

        - Đối với các loại nhà đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thì áp dụng đơn giá trong Bộ đơn giá bồi thường đang có hiệu lực thi hành để tính lệ phí trước bạ.

        Nhà ở có số tầng cao hơn 4 tầng thì lấy theo đơn giá trong Bộ đơn giá bồi thường đang có hiệu lực thi hành của nhà ở có số tầng từ 3-4 tầng.

        - Đối với nhà chung cư, đơn giá tính lệ phí trước bạ bao gồm cả giá trị đất được phân bổ và phân loại theo tiêu chí phân hạng được quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BXD, cụ thể:

        + Đơn giá tính lệ phí trước bạ đối với Nhà chung cư hạng A và tương đương: 19.624.000 đồng/m2 sàn.

        + Đơn giá tính lệ phí trước bạ đối với Nhà chung cư hạng B và tương đương: 12.000.000 đồng/m2 sàn.

        + Đơn giá tính lệ phí trước bạ đối với Nhà chung cư hạng C và tương đương: 8.307.000 đồng/m2 sàn.

        - Trường hợp giá nhà tại hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá tính toán theo đơn giá trên thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đồng mua bán nhà.

        Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/3/2021 và thay thế Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.128
    Online: 4