Chiều ngày 28/3, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tại điểm cầu thị xã Kỳ Anh. Về phía thị xã Kỳ Anh, có các đồng chí Thường trực Thị uỷ, UV BCH Đảng bộ thị xã và Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

   

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì cuộc họp

    Hội nghị trực tuyến được diễn ra trong 2 ngày, từ sáng ngày 27/3 đến chiều ngày 28/3. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

     Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển của địa phương.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.652.904
    Online: 28