Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” được tổ chức trong 30 ngày (bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021) tại website http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn.

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đã ban hành Văn bản số 423/UBND-TP ngày 19/3/2021 về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn thị xã

Đây là Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức được phát động và tổ chức trên toàn quốc tại website http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó góp phần tích cực, động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.

- Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

- Nội dung thi: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; một số quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 - Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến. Các thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo điện tử Đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí khác.

- Cách thức thi: Người tham gia dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm (gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi) trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

- Thời gian thi: Cuộc thi được tổ chức trong 30 ngày (bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 01 Giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải); 05 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải, 10 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải, 20 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.  Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ nguồn xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng của Cuộc thi.

Để triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”  trên địa bàn, UBND thị xã Kỳ Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi ở Trung ương để theo dõi, đăng tải trên trang chủ của Cuộc thi, đồng thời gửi về UBND thị xã (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 497.818
    Online: 31