Ngày 25/3/2021, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 131-QĐ/TU, ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh uỷ Hà Tĩnh làm Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tiến hành làm việc với thị xã Kỳ Anh.

Theo Chương trình làm việc của đoàn, sáng ngày 25/3/2021, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành làm việc với Đảng uỷ phường Kỳ Phương và phường Hưng Trí. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền cơ sở về nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 45-CT/TW và Chỉ thị 46-CT/TU tới các đảng viên, nhân dân; đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử của các đơn vị. Quá trình kiểm tra hồ sơ, văn bản, biên bản làm việc của các đơn vị, Đoàn đã chỉ ra những khuyết điểm của đơn vị, kịp thời bổ cứu những kiến thức nghiệp vụ cho các đơn vị.

Chiều cùng ngày, Đoàn Kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ và các phòng ban chuyên môn. Ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW và Chỉ thị 46-CT/TU của thị xã Kỳ Anh đã tuyên truyền Chỉ thị tới tận các cán bộ cốt cán, đảng viên, hội viên, nhân dân; quá trình triển khai các bước quy trình hiệp thương bầu cử đảm bảo đúng quy định; phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết. Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành 18 văn bản; Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã Kỳ Anh ban hành 02 văn bản; UBND thị xã ban hành 19 văn bản;  Ủy ban bầu cử thị xã 10 văn bản;  Hội đồng nhân dân thị xã ban hành 02 thông báo;  Ủy ban MTTQ thị xã ban hành 18 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị bầu cử tại thị xã Kỳ Anh

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng đề nghị Ban Thường vụ Thị uỷ và các phòng ban chuyên môn tiếp thu những ý kiến bổ cứu của đoàn kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ, quy trình đảm bảo theo quy định; xây dựng Kế hoạch, phương án giải quyết những khó khăn, tồn đọng thuộc thẩm quyền thị xã giải quyết, báo cáo những tồn đọng thuộc thẩm quyền cấp trên; chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo ANTT; ứng phó với dịch bệnh, thiên tai nếu bùng phát, diễn ra, để chủ động triển khai thực hiện; sớm thành lập tổ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo,…

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra, đồng chí Phan Duy Vĩnh đề nghị các phòng, ban chuyên môn tiếp thu các ý kiến bổ cứu của đoàn; bám sát đường găng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn đọng; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng các phương án đảm bảo ANTT, chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hổ đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền thị xã trong thời gian qua; đề nghị thị xã trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 644.102
    Online: 108