Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ được quy định như sau:

          Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

          Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (cán bộ thú y trực tiếp kiểm tra, xác định tình hình chăn nuôi, dịch bệnh tại cơ sở; những người được huy động để thực hiện tiêu hủy lợn, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, trực tại các chốt kiểm dịch). Mức hỗ trợ kinh phí: 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

          Quyết định còn quy định về nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ: Đối với chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Ngân sách trung ương đảm bảo 70%; ngân sách tỉnh đảm bảo 20%; ngân sách huyện đảm bảo 10%; Đối với hỗ trợ cho cán bộ thú y và người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì các đối tượng thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó chi trả.

          Mức hỗ trợ này áp dụng đối với các đối tượng có liên quan được quy định tại Quyết định, trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

         


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.086
    Online: 22