Sáng 04/3/2021, Đảng bộ cơ quan Thị ủy đã chỉ đạo chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã hiện nay”. Cuộc sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp, chỉ đạo đã tập trung vào làm rõ về thực trạng, giải pháp trong học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV, Bí thư Thị ủy, đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thị uỷ và toàn thể đảng viên chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm chính trị tham dự, chỉ đạo.

                

Sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã hiện nay”

            Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí chủ trì và đảng viên Chi bộ Tuyên giáo-Trung tâm Chính trị đã thông qua dự thảo, nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị thực tế và đóng góp, thảo luận các nội dung về thực trang, giải pháp đề ra trong dự thảo Chuyên đề. Theo đó, xác định việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng là khâu đâu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thời gian qua, chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị đã kịp thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, ThUV, Phó trưởng Ban, phụ trách Ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

           Cấp uỷ Đảng các cấp đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, phân công báo cáo viên và tổ chức triển khai học tập nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; đội ngũ Báo cáo viên  được lựa chọn là những đồng chí có trình độ lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và truyền đạt; đề cương báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng, phương pháp truyền đạt đã có nhiều đổi mới, đã lồng ghép, liên hệ đưavào kịp thời những thông tin mới, có tính thời sự cao gắn với điều kiện thực tiễn địa phương; số lượng tham gia học nghị quyết của cán bộ, đảng viên khá cao, tỷ lệ thường xuyên trên 90%, đối với các lớp là hội viên, quần chúng nhân dân cũng đạt tương đối(trên 50%). Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu...được thực hiện cơ bản đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, quán triệt nghị quyết.Việc tổ chức triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết bám sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt còn chậm đổi mới; hình thức học tập chưa đa dạng, phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, một buổi hội nghị thường phải lồng ghép nhiều nội dung dẫn đến chất lượng và hiệu quả chưa cao; một số cấp ủy, người đứng đầu quan tâm chưa đúng mức, nhận thức chưa đầy đủ nên có biểu hiện làm lướt, làm cho xong, còn qua loa, hình thức, thiếu sức thuyết phục;một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt giới trẻ không có động cơ học tập đúng đắn, họ không xem việc học nghị quyết là nhu cầu tự thân, để nâng cao tri thức mà học do sự “bắt buộc” của tổ chức đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết;trình độ, năng lực của một bộ phận báo cáo viên còn hạn chế; điều kiện cơ sở vật chất chưa thật đảm bảo…

            Để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn hạn chế đó, tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã hiện nay”, đã nhận được sự đóng góp ý kiến các đồng chí đảng viên chi bộ và các đồng chí đại biểu tham dự, các ý kiến đóng góprất có ý nghĩa thiết thực nhằm phân tích, làm rõ và đưa ra những nhóm giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi sinh hoạt “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã hiện nay”

            Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường thực Thị uỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chuyên đề, các ý kiến phát biểu mang tính cụ thể, sát thực tế, bám nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên chi bộ. Đồng thời, đề nghị để thực hiện tốt chuyên đề trong thời gian tới, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tham mưu nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị tiếp tục phân tích, mổ xẻ làm rõ nguyên nhân thực trạng, bổ sung các giải pháp mang tính thực tiễn, tham mưu, hoàn thiện chuyên đề một cách toàn diện hơn trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành bàn sâu về nội dung này để đưa ra thành chuyên đề có sức lan toả trong các loại hình chi bộ; bổ sung vàban hành nghị quyết chuyên đề; thực hiệnphân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp uỷ và từng đảng viên trong thực hiện chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Bí thư Đảng ủy cơ quan Thị ủy điều hành hội nghị rút kinh nghiệm sau sinh hoạt “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã hiện nay”

          Sau nội dung sinh hoạt Chuyên đề, Đảng uỷ Cơ quan Thị uỷ đã chủ trì rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức và điều hành buổi Sinh hoạt và yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ tiếp tục đăng ký, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 644.092
    Online: 104