Chiều ngày 04/03/2021, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị Ban thường vụ và Ban Thường vụ mở rộng, tiến hành làm các bước quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

       

 

        

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND thị xã: Chủ trì hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và  Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với  nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Các đồng chí  Thường vụ  Thị ủy và lãnh đạo cơ quan Thị ủy tham dự hội nghị

 

 

         Trên cơ sở Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phân bổ về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, tại hội nghị BTV Thị ủy đã giới thiệu 03 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, trong đó có 01 nữ, tiếp đó cơ quan đã tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 2/3 người được giới thiếu hiện đang công tác tại cơ quan Thị ủy, với kết quả đồng ý 100%.

         Cùng ngày, cơ quan Thị ủy tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở Thông báo số 29/TB-MTTQ-BTT, ngày 19/2/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó, cơ quan Thị ủy được phân bổ 12 người, trong đó cơ cấu nữ 7 người, dưới 40 tuổi 5 người và tái cử 3 người.

 

 Đồng chí Trần Quang Hạnh – Chánh VP thị ủy, đc Phùng Quốc Việt – Phó Ban dân Vận... chủ trì Hội nghị lấy ý kiến cử tri về giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND thị xã khóá II.

 

        Trước đó, cơ quan Thị ủy đã tiến hành hội nghị lãnh đạo cơ quan để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, sau đó hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, tiếp theo sẽ làm các bước quy trình đảm bảo quy định. Hội nghị đã thông qua danh sách, tóm tắt tiểu sử của từng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tất cả các ứng cử viên được giới thiệu đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã theo quy định và Luật Bầu cử. Hội nghị đã biểu quyết từng người trong danh sách được giới thiệu, kết quả 12 người được giới thiệu ứng cử HĐND thị xã đều đạt tỷ lệ 100%.

          Đây là cơ sở để làm các bước quy trình tiếp theo đảm bảo quy định.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.469
    Online: 25