Chiều ngày 03/03/2021, trong chuyến công tác làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Kiểm tra của TANDTC do Thẩm phán Tống Anh Hào, nguyên Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại TAND thị xã Kỳ Anh. Cùng tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Lam, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã Kỳ Anh.

 

Đoàn Kiểm tra của TANDTC khảo sát, làm việc tại TAND thị xã Kỳ Anh.

    Sau khi khảo sát cơ sở vật chất, Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hoà giải và đối thoại tại Toà trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

    Theo báo cáo, Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh đã triển khai thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Phối hợp tổ chức tập huấn cho Hòa giải viên, Thẩm phán, Thư ký trong đơn vị tham gia các buổi tập huấn về công tác hòa giải, đối thoại theo kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức để Hòa giải viên, Thẩm phán, Thư ký tiếp thu đầy đủ những nội dung của Luật hòa giải, đối thoại và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để triển khai kịp thời, nghiêm túc đúng theo quy định.

    Về tuyên truyền, phổ biến Luật, lãnh đạo Toà án đã có sự phối hợp tổ chức quán triệt cho Hòa giải viên, Thẩm phán, Thư ký và toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị đều phải có trách nhiệm tuyên truyền các văn bản pháp luật về hòa giải, đối thoại đến các cơ quan tổ chức và mọi công dân qua quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc chuyên môn hàng ngày. Ngoài ra niêm yết Luật và các văn bản liên quan đến hòa giải, đối thoại tại Tòa án để người dân nhận thức đầy đủ, vận dụng bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật hòa giải, đối thoại đến nhân dân trên địa bàn thị xã.

    Về bố trí nhân sự hoà giải viên, TAND thị xã đã lựa chọn 02 Hòa giải viên đủ tiêu chuẩn theo quy định đề nghị Tòa án tỉnh xem xét bổ nhiệm. Sau khi có danh sách, Tòa án tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn và ra quyết định bổ nhiệm đúng quy định; Các hòa giải viên được tập huấn trực tuyến đầy đủ; Số lượng hòa giải viên của đơn vị đã bổ nhiệm, cấp thẻ 02 hòa giải viên.

    Về cơ sở vật chất thi hành Luật, TAND thị xã đã bố trí được 01 phòng hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trang bị biển tên, biển phòng, bảng quy chế hoạt động của trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án, danh sách Hòa giải viên...

    Kết quả bước đầu sau hơn 2 tháng triển khai hiệu lực Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án cụ thể như sau: Số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án nhận được từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2021: Tổng số 22 đơn khởi kiện (Hôn nhân gia đình: 12 đơn; Dân sự: 06 đơn; Kinh doanh thương mại: 03 đơn; Lao động: 01 đơn); Số lượng vụ việc đã chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 04 đơn (02 đơn HNGĐ, 02 đơn dân sự); Số lượng vụ việc đương sự không đồng ý chuyển sang hòa giải, đối thoại: 18 đơn (lý do: đương sự từ chối việc hòa giải, đối thoại hoặc 01 bên đương sự vắng mặt); Số lượng vụ việc đã hòa giải thành, đối thoại thành: chưa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, ThUV, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã báo cáo Đoàn kiểm tra

        Đánh giá mức độ triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, Đoàn kiểm tra TANDTC ghi nhận cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm, phối hợp chỉ đạo tốt các hoạt động tuyên truyền triển khai Luật; thực sự coi trọng hoạt động Hoà giải và đối thoại tại Toà với mong muốn giảm áp lực về số lượng vụ việc, nâng cao chất lượng giải quyết án trên địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế và đảm bảo ANTT của tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của TAND thị xã; dù khó khăn nhưng TAND thị xã đã cơ bản bố trí được con người cũng như cơ sở vật chất cho công tác Hòa giải đối thoại tại Toà. Tuy nhiên, qua khảo sát Đoàn rất chia sẻ với những khó khăn của thị xã Kỳ Anh và đơn vị Toà án. Đoàn đề nghị tiếp tục tìm nguồn Hòa giải viên, bổ sung tuyển chọn Hòa giải viên đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hiện tại TAND thị xã đã bố trí được 01 phòng hòa giải, đối thoại nhưng do chưa có kinh phí nên đơn vị đang sử dụng bàn ghế cũ, không đồng bộ, lắp ghép lại để kịp thời triển khai công tác thi hành Luật hòa giải, đối thoại. Phòng làm việc của hòa giải viên, máy tính, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, quạt mát, điều hòa chưa được trang bị; kinh phí chi trả cho hoạt động hòa giải, đối thoại chưa có.

Đồng chi Thẩm phán Tống Anh Hào, nguyên Chánh án TANDTC, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu ý kiến chỉ đạo

        Đoàn Kiểm tra sẽ báo cáo, kiến nghị TANDTC có chính sách hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp trong thời gian sớm nhất.

        Đoàn Kiểm tra cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thị xã cùng đồng hành với TAND trong tuyên truyền, nâng cao chất lượng thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Toà án, coi đây là một giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu phát sinh tranh chấp dân sự trong nội bộ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trên địa bàn./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.506
    Online: 28