Chiều ngày 18/01/2021, Thường trực Thị ủy đã tổ chức giao ban triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới và cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung liên quan. Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

     

Toàn cảnh hội nghị

    Sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo dự thảo công tác chuẩn bị bầu cử, Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026; thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử. Các đồng chí Thường trực Thị ủy, các ban ngành liên quan đã đưa ra các ý kiến về thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, thảo luận về số lượng, cơ cấu, thành phần…

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chỉ đạo: Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiến độ thì công tác chuẩn bị phải hết sức chủ động, tập trung, cần sớm ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, công tác nhân sự phải chuẩn bị tốt về số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng trong nhân dân về Luật bầu cử; chuẩn bị tốt điều kiện để bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 427.554
    Online: 26