Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình bão lụt liên tiếp xảy ra, gây nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thị xã đề ra. Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế vẫn có mức tăng trưởng. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp uỷ, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn. Công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo thực hiện; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và đảm bảo. Trong đó đáng ghi nhận là vai trò chủ động, tích cực tham mưu của UBKT Thị ủy và các cơ quan trong khối nội chính.

            

Đồng chí Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy  và đại diện các ban Đảng, VP Thị ủy chúc mừng UBKT Thị ủy (cơ quan Thường trực khối Nội chính) nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính của Đảng (05/01/1966-05/01/2021)

        Đánh giá kết quả nổi bật năm 2020 của ngành nội chính thị xã, đó là: Lực lượng vũ trang (CA - QS - BP), các cơ quan tư pháp thị xã đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức tốt các đợt cao điểm, ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Chỉ đạo tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối Nội chính; các cơ quan Tư pháp, cơ quan tố tụng; các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn thị xã. Tổ chức tốt các cuộc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối thoại với dân của Bí thư cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt yêu cầu, phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, khắc phục thiệt hại mưa lũ. Rà soát, khắc phục cơ bản các thiếu sót, hạn chế theo các kết luận thanh tra, kiểm tra. Năm 2020, các cơ quan khối nội chính đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là: BCH Quân sự nhận cờ thi đua; Toà án nhân dân, Viện KSND nhận cờ thi đua; Công an, Chi cục thi hành án, Kiểm lâm, UBKT Thị ủy đều nhận Bằng khen UBND tỉnh,...

Thường trực Thị ủy và  Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì hội nghị giao ban Nội chính

          Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo tổng kết công tác nội chính 2020 của đảng bộ thị xã cũng còn nhiều khó khăn, thậm chí có mặt còn hạn chế cần phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục để thực hiện tốt hơn. Đó là: Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương rất ít, thậm chí chưa chủ động phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí để kiểm tra xử lý kịp thời. Tình hình ANTT tại các địa bàn vùng giáo, công tác GPMB, di dời tái định cư đang tiềm ẩn phức tạp. Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cao, dẫn đến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan Tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (thiếu kho vật chứng, thiết bị phục vụ điều tra, kinh phí phục vụ công tác điều tra, xét xử, xử lý tội phạm còn hạn chế...

             Năm 2021, UBKT thị ủy tiếp tục tham mưu BTV Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Nội chính. Trong đó, tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các văn bản của cấp trên về các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, lãng phí. Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: đầu tư xây dựng, đất đai, thu ngân sách, mua sắm tài sản công,...Tập trung nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT. Nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng phản động, cực đoan chính trị, hội nhóm chống đối, cực đoan trong Đạo Công giáo, không để các đối tượng phản động xâm nhập địa bàn móc nối, cấu kết đối tượng trên địa bàn hoạt động tuyên truyền, kích động tập trung đông người gây rối ANTT. Chủ động phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời hoạt động xây dựng cơi nới các công trình trái phép. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, án chưa rõ thủ phạm; tăng cường kiểm soát, xử lý, truy quét đẩy đuổi số đối tượng hoạt động phạm tội hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội theo băng ổ nhóm ra khỏi địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoảng sản trái phép. Chủ động giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp không để phát sinh điểm nóng, không để đơn thư vượt cấp.

Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh nhận giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy

           Bên cạnh đó, tham mưu cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên đặc biệt là cấp uỷ viên các cấp trên cơ sở xác định rõ những nội dung trọng tâm trọng điểm ở một số lĩnh vực nhạy cảm, bám sát vào tình hình thực tế của từng đơn vị. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát để phòng ngừa vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm minh các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và nhân dân; làm chuyển biến mạnh mẽ cả về ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT-TTATXH. Kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ.

          Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, các cơ quan khối nội chính trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 643.958
    Online: 14