Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về Báo cáo kinh tế, xã hội và các nội dung báo cáo trình Kỳ họp thứ 18- HĐND thị xã khóa I. Đ/c Đặng Văn Thành- TUV- Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

           

 

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV Bí thư Thị ủy chủ trì Hội nghị

 

          Tại HN đã nghe lãnh đạo UBND thị xã  báo cáo dự thảo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021. Theo đó, trong dự thảo báo cáo đã đánh giá sát tình hình phát triển của thị xã  trong thời gian qua, các số liệu đã được tổng hợp  dựa trên báo cáo của các phòng, ban ngành liên quan.

 

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư  TT Thị ủy , Chủ tịch HĐND thị xã  góp ý vào các văn bản trình kỳ họp

 

Đồng chí Trần Xuân Phượng, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã  đánh giá cao công tác chuẩn chuẩn bị của UBND, các ngành liên quan cho kỳ họp

 

             Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung thêm các vấn đề liên quan đến các tình hình, sự kiện diễn ra  trong thời gian qua. Đồng thời nêu ra các quan điểm về các vấn  đề đưa ra trong các dự thảo báo cáo. Trong đó trọng tâm là các vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển các mô hình sản xuất trong nông nghiệp gứn với chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Thảo luận các nội dung tách phòng Quản lý đô thị,  giải thể và sáp nhập phòng y tế về Văn phòng….

 

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV Bí thư Thị ủy kết luận Hội nghị

 

              Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như công tác chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 18 HĐND thị xã khóa I của  UBND thị xã và các phòng, ban ngành liên quan. đ/c đề nghị trên lĩnh vực kinh tế xã hội các số liệu phải chính xác, có độ tin cậy cao., trong phần phương hướng các giải pháp còn mang tính chung chung, phải có các giải pháp về chỉ đạo, điều hành, các chỉ tiêu kinh tế phải hài hòa trong nghị quyết đại hội, có quyết tâm chính trị cao nhưng phải sát thực tế, Về các đề án đường Văn minh đô thị và đề án Nông nghiệp, nông thôn cần phải bổ sung, chỉnh, hoàn chỉnh để ban hành đề án trong thời gian tới.

                                                   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 370.166
    Online: 47