Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị uỷ về tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, giúp cấp uỷ rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, mà trước mắt là chi bộ khối nông thôn và chi bộ trực thuộc cơ quan xây dựng Đảng. Đảng bộ cơ quan Thị uỷ đã chỉ đạo Chi bộ UBKT Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác lập, xây dựng hồ sơ theo danh mục và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại cơ quan UBKT Thị uỷ Kỳ Anh”.

        

Chi bộ UBKT Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác lập, xây dựng hồ sơ theo danh mục và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại cơ quan UBKT Thị uỷ Kỳ Anh”. 

        Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề của chi bộ có các đồng chí: Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ; Nguyễn Anh Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ; Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ; các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc cơ quan Thị uỷ và toàn thể đảng viên chi bộ UBKT Thị uỷ.

        Theo báo cáo của Chi bộ UBKT Thị uỷ, đến thời điểm hiện nay, toàn Đảng bộ thị xã Kỳ Anh có 19 đảng bộ (11 xã, phường, 05 cơ quan, 02 trường học, 01 doanh nghiệp) và 11 chi bộ trực thuộc, với 177 tổ chức cơ sở đảng và 4.296 đảng viên. Số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 06 đồng chí (trong đó có 02 nữ, chiếm 33,3%), Ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở hiện có 87 đồng chí (trong đó có 31 nữ, chiếm tỷ lệ 35,63%). Ngay sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với việc xây dựng chương trình hành động toàn khoá, cấp ủy, UBKT Thị uỷ và cơ sở đã chú trọng công tác tham mưu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Thị uỷ, UBKT Thị uỷ, Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ cơ sở; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác kiểm tra giám sát của UBKT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBKT. UBKT Thị uỷ và một số cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở bước đầu đã triển khai được các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Thị Huyền, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt...

            Qua kết quả tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ và cơ sở cho thấy, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ và UBKT hai cấp của thị xã Kỳ Anh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân xuất phát từ nghiệp vụ, kỹ năng và chất lượng tham mưu của cán bộ cơ quan UBKT Thị uỷ. Vì vậy, đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động chuyên môn của cơ quan UBKT Thị uỷ, tại sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, các đống chí đảng viên đã thảo luận sôi nổi, thông qua góp ý, đề xuất giải pháp giúp UBKT Thị uỷ: (1)Đánh giá đúng thực trạng, nhìn nhận rõ những thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua; (2)Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, hồ sơ thi hành kỷ luật đầy đủ theo quy định; (3)Phân công cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên, chuyên viên UBKT Thị uỷ chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tham mưu công tác lưu, lập hồ sơ các cuộc KTGS, các vụ việc thi hành kỷ luật Đảng, các vụ việc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền cấp uỷ và UBKT Thị uỷ; (4)UBKT Thị uỷ chủ trì hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ lập và lưu hồ sơ; lập danh mục từng loại hồ sơ, từng vụ việc, tổ chức thẩm định Kế hoạch, báo cáo hàng năm và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành, kỷ luật Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở.

          Phát biểu tại sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường thực Thị uỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chuyên đề, trách nhiệm góp ý xây dựng chuyên đề mang tính cụ thể, sát thực tế của từng đảng viên cơ quan UBKT Thị uỷ. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là khâu trọng yếu, góp phần to lớn trong xây dựng và chỉnh đốn đảng, tạo niềm tin và động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ. Trong đó, nhận thức về tầm quan trọng của việc lập và lưu trữ hồ sơ là nhiệm vụ bắt buộc trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, vì vậy Cấp uỷ, UBKT hai cấp khi tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng phải thường xuyên quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

            Đồng thời, để thực hiện tốt chuyên đề trong thời gian tới, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT cấp thị và cơ sở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ đề nghị: UBKT Thị uỷ tiếp tục tham mưu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho cấp uỷ viên các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ cấp thị đến cơ sở; Phân công các thành viên UBKT Thị uỷ theo phân công địa bàn và đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp, thẩm định bước 1 các hồ sơ KTGS, thi hành kỷ luật của cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở trước khi trình Cấp uỷ, UBKT Thị uỷ thẩm tra, kiểm tra, quyết định theo thẩm quyền. Tích cực phối hợp Đoàn công tác theo Quyết định 15 của Ban Thường vụ Thị uỷ để trao đổi, hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp về mặt nghiệp vụ lập và lưu hồ sơ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng tại Văn phòng cấp uỷ cơ sở. Phối hợp Ban Tổ chức Thị uỷ có kế hoạch định kỳ hàng quý kiểm tra công tác đảng vụ, nghiệp vụ lập và lưu hồ sơ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với UBKT Đảng uỷ, Công chức Văn phòng Đảng uỷ cơ sở.

            Sau sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ UBKT Thị uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, giao Cơ quan UBKT Thị uỷ xây dựng Khung kế hoạch với lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp uỷ và từng đảng viên trong thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác lập, xây dựng hồ sơ theo danh mục và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại cơ quan UBKT Thị uỷ Kỳ Anh”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 380.555
    Online: 29