Thực hiện Kế hoạch số 1604/KH-UBND ngày 13/10/2020 về tổ chức Thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020. Từ giữa tháng 10 đến nay, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Theo đó, UBND thị xã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại lễ chào cờ tháng 11/2020, đồng thời phát động cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với con người” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tại các xã, phường chủ động tổ chức ngày pháp luật bằng nhiều hình thức như: Thông qua việc lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt của đoàn thể, tổ hòa giải; Thông qua các hội nghị, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới (như Kỳ Trinh, Kỳ Hoa, Kỳ Ninh, Hưng Trí, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh). Đặc biệt, nhiều đơn vị đã gắn thực hiện ngày pháp luật với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật có hiệu quả, UBND thị xã đã huy động nguồn lực, sáng tạo đa dạng nhiều hình thức tổ chức để ngày pháp luật thực sự lan tỏa đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Qua báo cáo tính đến thời điểm ngày 09/11/2020, trên địa bàn thị xã có hơn 60 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích treo tại các điểm, trục đường chính, cơ quan, đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam:

Đồng chí Võ Thị Như Long-Trưởng phòng Tư pháp phát động hưởng ứng ngày Phát luật Việt Nam

Trường THPT Kỳ Anh tổ chức phiên tòa giả định

Hội nghị tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới tại xã Kỳ Hoa

Hội nghị tuyên truyền luật an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại xã Kỳ Nam

Thông qua các hoạt động trên, để Ngày Pháp luật Việt Nam thấm sâu trong đời sống xã hội, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa mới trong đời sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 380.542
    Online: 6