Đảng uỷ xã Kỳ Ninh vừa chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm tháng 11/2020 tại chi bộ thôn Hải Hà, Đảng bộ xã Kỳ Ninh. Dự, chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Xuân Phượng, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã -Trưởng đoàn công tác chỉ đạo cơ sở; các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo xã Kỳ Ninh theo Quyết định 15 của Ban Thường vụ Thị uỷ; Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Tổ công tác xã Kỳ Ninh chỉ đạo thôn.

Chi bộ thôn Hải Hà,  Đảng bộ xã Kỳ Ninh sinh hoạt  điểm tháng 11

          Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn Hải Hà, Đảng bộ xã Kỳ Ninh đã triển khai, thảo luận các các nội dung: thông tin tình hình thời sự, văn bản mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ; những vấn đề tư tưởng Chi bộ cần quan tâm; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng trước và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công; đề ra nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng tới, phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Đại biểu tham dự sinh hoạt chi bộ điểm tháng 11 ở Chi bộ thôn Hải Hà, Đảng bộ xã Kỳ Ninh

         Kết thúc buổi sinh hoạt, Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở và Đảng ủy xã Kỳ Ninh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Hải Hà. Đánh giá buổi sinh hoạt đảm bảo về thời gian, nội dung theo quy định và có chất lượng; vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ được thể hiện rõ và toàn diện, theo đó, đồng chí Trần Xuân Phượng, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã -Trưởng đoàn công tác chỉ đạo cơ sở yêu cầu trên cơ sở những việc đã làm được và chưa làm được, Chi bộ thôn Hải Hà, Đảng uỷ xã Kỳ Ninh cần rút kinh nghiệm để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại các chi bộ trực thuộc đảm bảo theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương qua đó góp phần nâng cao chất lượng.

           Đồng chí nhấn mạnh, khi tham gia sinh hoạt chi bộ, các đảng viên cần đến đúng giờ, có sổ sách ghi chép đầy đủ nội dung buổi sinh hoạt; nội dung sinh hoạt cần rõ hơn, cô đọng hơn và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo từng tháng, từng năm tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; chi uỷ chi bộ quan tâm công tác chuẩn bị nôi dung, điều hành sinh hoạt chu đáo, linh hoạt và khoa học hơn; chú trọng thảo luận, kiểm điểm đảng viên phải cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chất lượng công việc được giao, nêu rõ tình hình tư tưởng để kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở sinh hoạt chi bộ điểm, yêu cầu Đảng uỷ xã Kỳ Ninh tập trung nghiên cứu, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn nội dung sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.168
    Online: 21