Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Nghị quyết dã thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 so với Nghị quyết 42/NQ-CP.

►Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

 

Cụ thể, tại Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 quy định sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 như sau:

“NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng”

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết 154/NQ-CP và Nghị quyết 42/NQ-CP, các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bao gồm:

Thứ nhất: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

Thứ hai: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Thứ ba: NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Thứ tư: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Thứ năm: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Thứ sáu: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Có thể thấy, Nghị quyết 154/NQ-CP đã mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 so với quy định trước đây (Nghị quyết 42/NQ-CP). Cụ thể, mở rộng hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Vì vậy, từ ngày 19/10, giáo viên các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nghỉ việc không hưởng lương trên 01 tháng do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 154/NQ-CP cũng bãi bỏ điều kiện đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động tại điểm 2 mục II và sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (“NSDLĐ giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên” sửa đổi thành “NSDLĐ giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên”) tại điểm 1 mục III.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 427.577
    Online: 24