Ủy ban Kiểm tra Thị ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Các đồng chí Trần Thj Huyền, UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Phạm Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy chủ trì hội nghị.

      

 

 Đồng chí  Phạm Văn Hùng- Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai  nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020.

 

         9 tháng đầu năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các các ở thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp được UBKT từ thị xã đến cơ sở đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đã tham mưu BTV Thị uỷ tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn đối với 02 tổ chức đảng. Các vấn đề tồn đọng trong GPMB, hỗ trợ tái định cư.         

         UBKT Thị ủy đã chủ động rà soát các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những trường hợp phải kiểm điểm trách nhiệm hoặc xem xét, xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 liên quan đến nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, UBKT để phục vụ công tác thẩm định tiêu chuẩn cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Thị ủy tham gia các Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị;

 

Đồng chí Trần Văn Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT xã Kỳ Ninh phát biểu thảo luận tại hội nghị

 

         Sau đại hội đảng các cấp, UBKT các địa phương, đơn vị đã kịp thời xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa như: Quy chế làm việc; chương trình hành động; chương trình kiểm tra giám sát; phân công nhiệm vụ.

            Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 62 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 55, Cảnh cáo 06, Khai trừ 01, thi hành kỷ luật: BTV Thị uỷ 01, UBKT Thị uỷ 02, Đảng uỷ 05, Chi bộ 54.

 

Đồng chí Trần Thị Huyền, UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Thị ủy kết luận hội nghị

 

          Kết luận hội nghị, đ/c Trần Thị Huyền- UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Thị ủy ghi nhận kết quả công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp đạt được trong 9 tháng đầu năm. Để hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát của năm 2020 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thi ủy  yêu cầu các cấp ủy thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; nâng cao hoạt động của UBKT các cấp. UBKT các cấp cần phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra sau đại hội cơ sở. Rà soát, tham mưu cấp uỷ quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ uỷ ban kiểm tra 2 cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                      


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 369.811
    Online: 11