Sáng ngày 7/9 Ban chỉ đạo xây dựng NTM-ĐTVM; Giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV Bí thư Thị ủy ,Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

         

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV Bí thư thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo XD NTM - ĐTVM chủ trì hội nghị

        Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Duy Vĩnh Phó Bí thư TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Phó ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã, phó ban Chỉ đạo, các đồng chí Thường vụ thị ủy, các thành viên ban chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Ban TT ban chỉ đạo XDNTM-ĐTVM báo cáo kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm

          Đến hết tháng 8/2020, tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 95 tiêu chí, bình quân đạt 19 tiêu chí/xã. Trong đó xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa và Kỳ Ninh đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong 8 tháng đầu năm thực hiện các công việc để nâng cao các tiêu chí, như tiêu chí giao thông, trường học, điện, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm: Riêng đối với xã Kỳ Nam theo đánh giá của thị xã đã có 15 tiêu chí đạt gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, thu nhập, văn hóa, lao động có việc làm, hộ nghèo, giáo dục và đào tạo, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh; còn lai 05 tiêu chí chưa đạt: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu.  

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải, Phó trưởng ban chuyên trách ban chỉ đạo XDNTM-ĐTVM trình bày phân công nhiệm vụ cho các thành viên

            Về kết quả thực hiện xây dựng đô thị văn minh và tuyến đường văn minh đô thị: theo kế hoạch năm 2020, UBND thị xã giao UBND các phường chỉ tiêu thực hiện xây dựng 11 tuyến đường văn minh đô thị, phường Hưng Trí 03 tuyến, Kỳ Thịnh 01 tuyến, Kỳ Long 02 tuyến, Kỳ Liên 02 tuyến và Kỳ Phương 03 tuyến, nhưng đến hết tháng 8 mới thực hiện được 03 tuyến gồm Phường Kỳ Phương 02 tuyến đã đạt 90% khối lượng, phường Kỳ Long 01 tuyến đã thực hiện 70% khối lượng.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó bí thư TT thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, phó  trưởng ban chỉ đạo XD NTM-ĐTVM đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến công tác chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó bí thư  thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, phó  trưởng ban chỉ đạo XD NTM-ĐTVM đề nghị các thành viên phải bám nắm địa bàn theo sự phân công để chỉ đạo một cách quyết liệt hơn nữa trong những tháng còn lại

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMT Tổ Quốc  yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã phường phải vào cuộc một cách quyết liệt

            Tại hội nghị các đai biểu cho rằng việc thực hiện các tiêu chi về xây dựng NTM- đô thị văn minh còn quá chậm nên kết quả đạt quá  thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là việc chỉ đạo xây dưng NTM ở xã Kỳ Nam, và xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị. Nguyên nhân là do sự chỉ đạo thiếu tập trung, thiếu quyết liệt  cùng với đó là sự vào cuộc của các xã phường chưa cao còn thờ ơ thiếu trách nhiệm. Các đồng chí đề nghị nếu xã phường nào không đạt kế hoạch đề ra thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban thường  vụ.

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV Bí thư thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM-ĐTVM  kết luận hội nghị

           Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Văn Thành, TUV Bí thư Thị ủy, trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, thành viên đoàn công tác 15 của Ban thường vụ Thị ủy tiếp tục bám nắm địa bàn theo sự phân công để chỉ đạo các xã phường thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa, đồng thời  soát lại các tiêu chí theo quyết định 18 của UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng tiến độ. Đ/c Bí thư đề nghị các phòng ban chuyên môn tiếp tục xuống địa bàn để hướng dẫn các xã phường trong quá trình triển khai thực hiện, riêng đối với các xã phường đ/c Bí thư yêu cầu phải rà soát khối lượng công việc còn lại để  thực hiện của các tiêu chí, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, ưu tiên nguồn lực cùng với huy động sức dân, xã hội hóa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.  Trong đó tập trung những tiêu chí khó, khối lượng thực hiện còn lại nhiều như tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, ...

 

                                                                 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 370.198
    Online: 58