Sáng ngày 4/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Kỳ Anh đã tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ xã – phường, cơ quan, đơn vị và giáo viên thuộc đối tượng 4 năm 2020. Tham gia bồi dưỡng kiến thức QP- AN lần này được chia thành 2 lớp, mỗi lớp gồm có 100 học viên.

         Tới dự có đồng chí Lê Văn Khánh Phó - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  đồng chí Nguyễn Thế Anh- UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, các ban ngành đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu khai mạc lớp học

             Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã Nguyễn Thế Anh khẳng định:  Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Đồng chí Lê Văn Khánh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyền đạt các chuyên đề

        Trong thời gian 4 ngày, các học viên  được tiếp thu và quán triệt 8 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên, phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh năm 2020. Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, học viên nghiên cứu và viết bài thu hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học

        Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020, nhằm giúp học viên nắm vững thêm những nội dung chủ yếu về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QPAN, sẵn sàng làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.  

                          

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 242.569
    Online: 34