Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức đối với đối tượng hợp đồng lao động theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Kỳ Anh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 274.826
    Online: 17