Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá 1/2020. đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV- Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, các ban XD Đảng thị ủy đã tới dự.

       

Đồng chí Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã tổng kết lớp học

       Tham gia học lần này gồm có 60 đảng viên mới ở 17 Đảng bộ, cơ quan đơn vị trực thuộc. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề  cơ bản theo chương trình qui định như:  Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.Theo đó, các học viên còn được cập nhật các kiến thức về tình hình thời sự trong nước, thế giới, trong tỉnh và kinh tế xã hội,quốc phòng an ninh của địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy  và các Ban xây dựng Đảng trao phần thưởng và giấy chứng nhân cho các học viên...

       Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2020 đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra, viết thu hoạch và thi cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó giỏi chiếm  73,3%, khá chiếm 26,7%. Trung tâm BDCT thị xã đã khen thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp.

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy  chúc mừng kết quả học tập của học viên.

        Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã chúc mừng kết quả học tập, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy lớp của các học viên. đồng chí đề nghị các đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tích cực  để  sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

                                                        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 152.264
    Online: 31