Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kỳ Anh vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở năm 2020.

 

Các đại biểu  đã được giảng viên truyền đạt, hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác thải bảo vệ môi trường; thông tin một số chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện...

       Tại lớp tập huấn, các đại biểu  đã được giảng viên truyền đạt, hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác thải bảo vệ môi trường; thông tin một số chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em và quy trình, cách thức tham gia xử lý các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ trẻ em.

       Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác hội những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại cơ sở, từng bước tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt chi hội, tập hợp, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt Hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 152.254
    Online: 27