Dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự. Về phía thị xã Kỳ Anh có các đồng chí Thường trực Thị ủy- HĐND- UBND- Các ban ngành đoàn thể cấp thị xã.

   

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II.

     Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành, TUV- Bí thư Thị ủy Kỳ Anh đã trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II. Đến nay, BTV Thị ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 30/30 đơn vị đảm bảo đúng định hướng, cơ cấu về nhân sự. Trước khi tiến hành đại hội đại trà, BTV Thị ủy đã chọn 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

        Đối với văn kiện chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã, qua 7 lần hội nghị BTV, 6 cuộc Hội nghị Ban Chấp hành, 5 cuộc hội nghị cốt cán cấp thị xã để thảo luận, góp ý xây dựng báo cáo, đến nay thị xã đã hoàn thành Báo cáo dự thảo chính trị.

        Đại hội xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố vào năm 2025”.

       Dự thảo báo cáo đưa ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, 3 mũi đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 16 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

         Đối với công tác nhân sự, tiểu ban nhân sự, BTV Thị ủy đã tiến hành rà soát nhân sự là các đồng chí Ủy viên BCH đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định, trên cơ sở đó đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy thị xã đủ tuổi tái cử và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát đánh giá, xuyên suốt nhiệm kỳ đối với các đồng chí ban chấp hành. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các bước về công tác nhân sự theo hướng dẫn. Cơ cấu dự kiến của BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 là 35 đồng chí; BTV Thị ủy là 11 đồng chí.

        Theo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chi tiết; bám sát báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; bố cục, kết cấu khá cân đối; văn phong phù hợp và thể hiện quyết tâm cao xây dựng thị xã thành thành phố vào năm 2025.

         các đại biểu cho rằng thị xã cần làm rõ vai trò động lực của TX Kỳ Anh đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh nhất là trên các lĩnh vực về thu hút đầu tư, thu ngân sách, giải quyết việc làm; đánh giá toàn diện hơn những thuận lợi, khó khăn của thị xã khi mới thành lập; chủ đề đại hội còn chung chung, chưa toát lên được những nét riêng, lợi thế của thị xã. Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn trong những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

           Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận sự chủ động, chu đáo và nội dung chuẩn bị khá tốt cho đại hội của thị xã Kỳ Anh; đồng thời, đề nghị tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến góp ý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và các đại biểu để chắt lọc, hoàn chỉnh lại các nội dung báo cáo, đảm bảo tính khái quát cao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị, thị xã Kỳ Anh sẽ tiến hành tổ chức đại hội trước ngày 15/7, do đó BCH Đảng bộ, BTV Thị ủy cần phải tập trung quyết liệt để hoàn thiện các nội dung.

                                                                              

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 380.556
    Online: 30