Nằm ở phái nam của thị xã Kỳ Anh, Kỳ Nam được xem là “ Ống gió, Chảo lửa, túi mưa”, thiên tai khắc nghiệt đã khiến cho mảnh đất và con người nơi đây phải chịu nhiều gian khó, vất vả, Nhưng những năm gần đây, dưới ánh sáng NQ đại hội Đảng các cấp, nhất là NQ đại hội lần XVIII của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Nam đã từng bước rũ đói nghèo đi lên. xây dựng cuộc sống mới. mảnh đất đầy nắng và gió đang từng ngày đổi thay trong mỗi nếp nhà, mỗi con đường, ngõ xóm, trên mỗi gương mặt, người già cho đến con trẻ.

       

        Đảng bộ xã Kỳ Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực, Có 10/13 chỉ tiêu Đại hội đạt và vượt kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc đi lên.

        Nhiệm kỳ 2015 - 2020,  Đảng bộ xã Kỳ Nam  đã có những bước tiến mới, bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc:  Tổng giá trị sản xuất xã hội đạt: 72,4 tỷ đồng,  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,1%; cơ cấu chuyển dịch các ngành: Nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 35%, (trong đó ngành trồng trọt chiếm 21%); Thương mại dịch vụ chiếm 54%, Công nghiệp, TTCN, xây dựng, vận tải chiếm 11%; (2015); đến năm 2019 cơ cấu chuyển dịch các ngành: Nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 31%, (trong đó ngành trồng trọt chiếm 21%); Thương mại dịch vụ chiếm 54,5%, Công nghiệp, TTCN, xây dựng, vận tải chiếm 14,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng (2015) lên 33 triệu (2019) tăng 1,43 lần so với đầu nhiệm kỳ.

           Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng ủy đã có các nghị quyết sát đúng về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung đầu tư cải tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng năng suất chất lượng và giá trị của sản phẩm. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất,  kinh doanh giỏi gắn với phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác phát triển rừng trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống rừng. Chú trọng phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng liên kết.

         Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 2,6%; giá trị thu nhập tăng lên 27,707 tỷ đồng (cuối năm 2019); một số ngành nghề phát triển khá như: sản xuất gạch không nung, sửa chữa cơ khí, mộc dân dụng, vận tải hàng hóa. Giá trị thu nhập từ thương mại dịch vụ tăng lên 48,845 tỷ đồng (cuối năm 2019).

        Thành lập mới được 02 doanh nghiệp (đạt 66,6%), 01 HTX dịch vụ tổng hợp (đạt 25%), có 6 tổ hợp tác, trong đó 1 tổ hợp nuôi trồng thủy sản, 4 tổ hợp làm đất nông nghiệp, 01 tổ hợp chăn nuôi bò sinh sản, nhiều mô hình kinh tế tổng hợp, trồng cây mai cảnh đã cho thu nhập khá.

       Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII xác định xây dựng NTM là mục tiêu lớn nhất trong nhiệm kỳ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã  xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để thực hiện những tiêu chí trọng điểm.  Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cán bộ UBND xã phụ trách các tiêu chí theo đúng lĩnh vực chuyên môn; Phân công cán bộ chỉ đạo thôn phối hợp với các đoàn thể chính trị tập trung bám sát thôn xóm, bám sát các chỉ tiêu của từng tiêu chí được phân công phụ trách để chỉ đạo và thực hiện. Tính đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành và đạt 14 tiêu chí đến quý II năm 2020 hoàn thành 6 tiêu chí còn lại để  về đích xây dựng nông thôn mới.

 

Các cơ quan, đơn vị đồng hành cũng xã Kỳ Nam trong xây dựng NTM

         Trong nhiệm kỳ đã huy động được hơn 14.270.800.000 đồng để đầu tư thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM để làm đường GTNT, Thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất Trường học, Nhà văn hóa thôn, nhà ở dân cư và các cơ sở truyền thông, đường lãng ngõ xóm được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Bộ mặt nông thôn đang đổi thay từng ngày. 

            Công tác quản lý quy hoạch, TNMT, xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị du lịch Kỳ Nam tỷ lệ 1/2000 và điều chỉnh Quy hoạch NTM xã giai đoạn 2020-2025. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đúng tiến độ, . Hoàn thành  triển khai vận động, giải phóng mặt bằng 8 dự án, có 464 hộ bị ảnh hưởng và 242 ngôi mộ phải di dời.

          Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tính đến nay, toàn xã có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt73,96%, 33.8 % gia đình thể thao  4/4 thôn được công nhận thôn văn hoá , có 3/4 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.  Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân được quan tâm, chú trọng.

          Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy Đảng- chính quyền xã Kỳ Nam luôn quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục. quy mô trường lớp được giữ vững và cũng cố, cơ sở vật chất được tăng cường đáp ứng yêu cầu dạy và học. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở hàng năm đạt 100%. Trong 5 năm có 57 em học sinh giỏi thị xã; 10 em học sinh giỏi cấp tỉnh; 01 em đạt giải nhất trong kỳ thi tuyển chọn Quốc gia; nhiều học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Số học simh giỏi năm sau cao hơn năm trước.

 Đi đôi với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng tổ chức xây dựng đảng được Đảng bộ xã Kỳ Nam tập trung lãnh đạo thực hiện.  Đảng bộ xã Kỳ Nam chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị theo hướng vững mạnh toàn diện. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo.

         Qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện. Đảng bộ xã luôn coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường và  nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên được coi trọng,  trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 24 đảng viên. Năm 2019 tiến hành hợp nhất và sắp xếp bố trí một số cán bộ chuyên trách cấp xã. Đảng bộ xã Kỳ Nam  có 118 đảng viên sinh hoạt tại 07 chi bộ.

Hệ thống trường học, trú sở làm việc, hội quán các thôn được đầu tư xây dựng khang trang

            Tuy cón nhiều gian khó phía trước, nhưng có thể khẳng định rằng: Đảng bộ, nhân dân xã Kỳ Nam  đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và vững chắc trên các lĩnh vực, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển, tạo niềm tin, phấn khởi và lạc quan vào sự phát triển đi lên của địa phương. Nhiệm kỳ mới, với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Đảng bộ xã Kỳ Nam sẽ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX đề ra. đó là:  Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố Quốc phòng, An ninh. Phấn đấu xây dựng xã Kỳ Nam đạt chuẩn Nông thôn mới trong quý II năm 2020; xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và  xây dựng phường vào năm 2025.

         Với niềm tin mới, khí thế mới, tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Nam sớm trở thành đô thị du lịch  ở phía nam của thị xã Kỳ Anh trong tương lai gần.

 

                         

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.050
    Online: 34