Trong 2 ngày 2-3/6, Đảng bộ phường Kỳ Liên đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Các đ/c Phan Duy Vĩnh- Phó Bí thư TT Thị ủy, Nguyễn Thế Anh- UVBTV- Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đ/c trong BTV Thị ủy, các Ban xây dựng Đảng thị ủy, đoàn công tác chỉ đạo cơ sở cùng các đảng viên đã về dự đại hội.

        

Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ

Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường  khai mạc đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

         Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Kỳ Liên  thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lơi, khó khăn, thách thức  đan xen nhưng BCH Đảng bộ phường BCH đã  nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn,  tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo giành kết quả khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng giá trị sản xuất xã hội năm 2019 đạt 597,03 tỷ đồng (tăng 132,3% so với năm 2016); Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp giảm từ 2,2% năm 2016 xuống 1,14% năm 2019 (NQ 3%); Công nghiệp - Xây dựng từ 20,66% năm 2016 giảm còn 20,49% năm 2019 (NQ 30%); Thương mại, dịch vụ từ 77,14% năm 2016 tăng lên 78,38% năm 2019 (NQ 67%). Thu nhập bình quân đầu người từ 36,5 triệu đồng (năm 2016) lên 52,8 triệu đồng (NQ 82 triệu).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy phường trình bày báo cáo chính trị

Các đại biểu tham dự đại hội

           Công tác xây dựng đô thị văn minh được tập trung cao, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2019, phường đã được UBND thị xã công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, hoàn thành mục tiêu trước một năm so với kế hoạch. Tổng huy động nguồn lực cho xây dựng đô thị văn minh đạt 41,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và thị xã 26,310 tỷ đồng; ngân sách phường 11,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 2,994 tỷ đồng.

         Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải phóng mặt bằng được tăng cường.  Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chất lượng giáo dục và đào tạo chuyển biến rõ nét, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, giải quyết chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh quốc phòng tương đối ổn định.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Bí thư đảng ủy phường trình bày báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020

             Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức,BCH Đảng bộ đã coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng  củng cố tổ chức cơ ở Đảng, nang cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên . Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức,  5 năm qua đã kết nạp được 39 đảng viên mới. Việc đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng được chú trọng, trung bình hàng năm có 74,2% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 82,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (NQ 80% trở lên). Đảng bộ 02 năm hoàn tốt nhiệm vụ, 03 năm hoàn thành nhiệm .

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo đại hội

            Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư TT Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã Phan Duy Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kỳ Liên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về một số nhiêm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đ/c nhấn mạnh: Đảng bộ phường Kỳ Liên chỉ đạo khai thác thế mạnh về vị trí trung tâm khu kinh tế Vũng Áng như  tập trung phát triển các ngành nghề dịch vụ. Tài chính ngân hàng, tín dụng, thương mại,chú trọng ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và phát triển đô  thị. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục- đào tạo, xây dựng môi trường văn hóa, tăng cường an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Tập trung xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ phường để ra, xây dựng phường Kỳ Liên giàu đẹp, văn minh.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mợi

Ban Chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ

     Lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới

          Trên tinh thần dân chủ đổi mới, đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Liên nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được 13 đ/c vào BCH khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, ông Trần Quốc Nam, tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Liên, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự đai hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ 2 và đã thành công tốt đẹp.

                                                  

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.457
    Online: 51