Kỳ Liên hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới với những đổi thay rõ nét, những ngôi nhà cao tầng được mọc lên san sát, nhiều công trình, khu đô thị, doanh nghiệp đua nhau khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ… các tuyến phố văn minh hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhịp sống đổi mới từng ngày. Năm 2019, Kỳ Liên đạt chuẩn văn minh đô thị. Kết quả đó là động lực để Đảng bộ phường Kỳ Liên vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều dấu ấn nổi bật.

         

Sự đổi thay của phường Kỳ Liên

 

 

         Niềm tin yêu của nhân dân chính là động lực để Đảng bộ phường Kỳ Liên  lãnh đạo, chỉ đạo các nghị quyết sát trúng, tạo nên nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ qua. Trước hết, Đảng bộ đã xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã ban hành nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội, Nhờ vậy, Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Tổng giá trị sản xuất xã hội năm 2019 đạt 597,03 tỷ đồng (tăng 132,3% so với năm 2016); Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp giảm từ 2,2% năm 2016 xuống 1,14% năm 2019 (NQ 3%); Công nghiệp - Xây dựng từ 20,66% năm 2016 giảm còn 20,49% năm 2019 (NQ 30%); Thương mại, dịch vụ từ 77,14% năm 2016tăng lên78,38% năm 2019 (NQ 67%). Thu nhập bình quân đầu người từ 36,5triệu đồng (năm 2016) lên 52,8triệu đồng (NQ 82 triệu).

            Là đia phương nằm ở trung tâm dự án FomoSa, nên nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ phường Kỳ Liên tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa các ngành nghề dịch vụ, thương mại.buôn bán, các nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, dich vụ ăn uống phát triển. Nhờ vậy, Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 149,44 tỷ (2016) tăng lên 196,1 tỷ (2019),  Giá trị thương mại, dịch vụ từ 557,96 tỷ (2016) tăng lên 750,03 tỷ đồng (2019),  Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động và người dân. Tổng số cơ sở sản, xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ 547 cơ sở, trong đó: công nghiệp, xây dựng có 73, thương mại dịch vụ có 474 hộ. Các phố thương mại buôn bán sầm uất đã tạo nên bức tranh tươi mới của khu đô thị trẻ Kỳ Liên.

        Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết 39, về thực hiện xóa bỏ vườn tạp, vườn bỏ hoang, chỉnh trang vườn hộ. Nhờ có các chính sách kịp thời động viên khuyến khích nên các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng, toàn phường hiện có 226 vườn tạp được cải tạo, diện tích sản xuất rau màu tăng gấp 2 lần so với năm 2015; xây dựng được 12 mô hình chăn nuôi cấp tỉnh, thị xã.

           Kinh tế phát triển là điều kiện quan trọng để Kỳ Liên huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

         Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  . Thực hiện tốt việc huy động sự đóng góp ngày công, vật chất để xây dựng hạ tầng đô thị, trồng cây xanh, trồng hoa và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, cảnh quan.Vận động Nhân dân làm 831 cột cờ, 22 giá cờ với 337 triệu đồng; làm 3,65 km đường điện chiếu sáng với 103,6 triệu đồng. Tổng huy động nguồn lực cho xây dựng đô thị văn minh đạt41,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và thị xã 26,310 tỷ đồng; ngân sách phường 11,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 2,994 tỷ đồng. Niềm vui lớn nhất là phường đã được UBND thị xã công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2019, hoàn thành mục tiêu trước một năm so với kế hoạch. Bộ mặt toàn phường có nhiều khởi sắc, cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa được đầu tư, chỉnh trang đáp ứng nhu cầu cuộc sống người dân nơi đây.

 

​         Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và xử lý các vướng mắc, tồn đọng đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Trong 5 năm qua đã triển khai vận động, giải phóng mặt bằng 12 dự án, có 399 hộ bị ảnh hưởng và 45 ngôi mộ phải di dời. Đã bàn giao 8 dự án cho chủ đầu tư triển khai thực hiện.

           Văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội, việc làm của người dân được quan tâm, chú trọng, tạo bước chuyển biến tích cực. Quốc phòng- an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác cải cách hành chính gắn liền với việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa lại hiệu quả thiết thực. Tinh thần, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của người dân và các tổ chức khi đến giao dịch.

          Công tác giáo dục có nhiều dấu ấn rõ nét, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Giáo dục toàn diện, các hoạt động giáo dục đạo đức được thực hiện đa dạng, hấp dẫn, hiệu quả.Thực hiện tốt công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 29 của BCH Trung ương về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường, trường Mầm non và Tiểu học được UBND tỉnh kiểm tra và công nhận lại đạt chuẩn mức độ II sau 5 năm. Tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 100%, số học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước.

         Nhận thức rõ, đoàn kết trong Đảng có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Kỳ Liên thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.. thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về phẩm chất và năng lực, đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.  các tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức,  5 năm qua đã kết nạp được 39 đảng viên mới. Việc đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng được chú trọng, trung bình hàng năm có 74,2% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 82,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (NQ 80% trở lên). Đảng bộ 02 năm hoàn tốt nhiệm vụ, 03 năm hoàn thành nhiệm .

            Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một dấu ấn đánh dấu sự khởi sắc, phát triển đi lên. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển,  nhiệm kỳ  2020- 2025, Đảng bộ Phường Kỳ Liên  tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, đưa Kỳ Liên trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ phía nam của thị xã Kỳ Anh trong tương lai gần.

 

                                               

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 637.179
    Online: 32