Trong 2 ngày 29-30/5, Đảng bộ Chính quyền thị xã Kỳ Anh đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy, Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư- Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy- Thường trực HĐND - các ban xây dựng Đảng Thị ủy, cơ quan, đơn vị cùng 184 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về tham dự đại hội.

   

Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã khai mạc đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

          Nhiêm kỳ qua, Đảng bộ Chính quyền  thị xã Kỳ Anh được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị uỷ, các ban xây dựng Đảng, sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã tham mưu cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án góp phần quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà NQ lân thứ nhất đã đề ra.  Đó là: lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo chuyên môn, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác, khung kế hoạch, phương án nổi bật là tham mưu xây dựng được 27 đề án, 30 phương án, 530 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết HĐND, khung kế hoạch hằng năm. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã; Đảng bộ chính quyền đã lãnh đạo các chi bộ tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Phó Bí thư Đảng bộ trình bày báo cáo chính trị

         Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng cơ quan vững mạnh, Trung tâm hành chính công của thị xã vận hành có hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, thực hiện tốt quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan.

        Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức, viên chức, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan được bảo đảm, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Luân, Trưởng phòng Y tế,  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

        Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được tăng cường; Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động thông qua những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác tại Lễ chào cờ hằng tháng; phát huy tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng ủy có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên được chăm lo ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp  44 đảng viên, đạt 220% kế hoạch đề ra. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chất lượng đảng viên qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình phân loại hàng năm có trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Chi bộ Nội vụ - Lao động TB&XH tham luận về đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp....

Đồng chí Đoàn Thị Mỹ - Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin, Bí thư Chi bộ VH- TT tham luận về chủ đề tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chi bộ TC-KH và Thống kê tham luận về  công tác quản lý tài chính....

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Chánh Thanh tra - Chi bộ Nội chính  tham luận về chủ đề tăng cường công tác kiểm tra giám sát.....

        Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác cải cách hành chính. công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tham mưu các giải pháp  thực hiện các tiêu chí đưa thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại III,  lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các Dự án trên địa bàn.Vai trò của Đoàn thành niên trong công tác tập hợp thanh niên, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động của cơ quan, Đảng bộ…

Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV- Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

           Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy đã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Kỳ Anh  đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.  Về một số giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đ/c Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu; thực hiện các giải pháp đồng bộ góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của thị xã. Tăng cường công tác cải cách hành chính; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp. Thực hiện tốt việc cắt giảm thủ tục hành chính và thời gian xử lý công việc. Chủ động đi đầu trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử .Tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy; nâng cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiêm vụ

Các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã tặng hoa các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025

            Với tinh thần dân chủ, đổi mới và phát triển, đại hội Đảng bộ chính quyền UBND thị xã Kỳ Anh đã bầu được 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyến Thế Anh, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025.

         Tại đại hội, đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thị xã khóa II, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính quyền khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.504
    Online: 74