Kỳ Hoa vùng quê ven đô của thị xã Kỳ Anh đang dần thay da đổi thịt. Những tuyến đường làng, ngõ xóm trải nhựa và bê tông thẳng tắp, sạch đẹp, hai bên lề đường được trồng nhiều cây xanh, hoa tươi thơm ngát, những cánh đồng, khu vườn mẫu trồng cây ăn quả và rau sạch cho thu nhập hàng chục triệu đồng… đồng ruộng được quy hoạch, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương được cứng hóa thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng từ khâu gieo trồng, thu hoạch đến tiêu thụ nông sản…tất cả đã tạo nên một bức tranh tươi mới của xã ven đô ở thị xã Kỳ Anh. Cuộc sống văn minh, no ấm và bình yên đang hiện hữu trong mỗi ngôi nhà, ở từng thôn, xóm của xã Kỳ Hoa. Đó là thành quả của việc đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Kỳ Hoa lần thứ XII đi vào thực tiễn cuộc sống.

         

         Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XXII Đảng bộ xã đề ra.

            Điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế nhiệm kỳ 2015, 2020 của Đảng bộ xã Kỳ Hoa đó là:  Tổng thu nhập trong năm 2019 đạt 261,1 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2015 (139,7 tỷ đồng). Cơ cấu thu nhập có chuyển biến tích: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng giảm từ 31% (năm 2015) xuống 26% (đầu năm 2020), Thương mại - Dịch vụ tăng từ 29% lên 36%, nông - lâm - ngư nghiệp giảm xuống còn 38%. Sản xuất công nghiệp – xây dựng bình quân hàng năm 29,4 %; giá trị thu nhập tăng  lên 68,66 tỷ đồng (đầu năm 2020); một số ngành nghề phát triển khá như: cơ khí, mộc dân dụng, vận tải hàng hóa. Giá trị thu nhập từ thương mại dịch vụ đạt 95,08 tỷ đồng (đầu năm 2020).  Giá trị thu nhập từ Nông, Lâm, ngư nghiệp đạt 104,74 tỷ đồng (năm 2019).

           Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành đảng bộ xã Kỳ Hoa lần thứ XXII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đưa giống mới có năng suất chất lượng vào sản xuất; áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất chăn nuôi, khuyến khích các mô hình kinh tế cho thu nhập cao.  Các sản phẩm nông nghiệp của Kỳ Hoa dần trở thành thương hiệu như dưa hấu, rau, củ quả, mô hình chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy hái sản,  gà thương phẩm như mô hình của anh Thiều Quang Đường, Phạm Khánh Tuấn, Nguyễn Văn Cử, Hoàng Văn Kiệm,... nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, mô hình sản xuất rau an toàn ngày càng phát triển và cho thu nhập ổn định, nhờ vậy, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ giàu và khá tăng lên rõ rệt, hộ nghèo giảm.

         Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, với sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân với nhiều mô hình mới, cách làm hay về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhất là phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.  Kỳ Hoa đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2017,  hoàn thành trước 01 năm so với nghị quyết đại hội đề ra và tiếp tục nâng cao các tiêu chí; hiện toàn xã có 3/6 thôn được công nhận Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn còn lại đạt từ 7-8 tiêu chí, có 22 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu, trong đó có 06 vườn đạt vườn mẫu cấp tỉnh; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới được phát huy; các khu dân cư Nông thôn mới ở  Kỳ Hoa đã và đang trở thành vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu,  góp phần tạo cảnh quan môi trường, thay đổi diện mạo nông thôn, trở thành những miền quê thanh bình, trù phú.

         Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường được tập trung chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính gắn liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa lại hiệu quả trông thấy. Tinh thần, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của người dân và các tổ chức khi đến giao dịch. Văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, tạo bước chuyển biến tích cực. Hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp ở các trường học, các thôn, đoàn thể, thu hút đông đảo người dân tham gia.  tỷ lệ gia đình văn hoá  hằng năm đạt từ 85%, Gia đình thể thao đạt từ 25-35% trở lên, 6/6 thôn đạt thôn Văn hóa, 5/5 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hoá.

 

Mô hình kinh tế

 

          Thực hiện tốt chính sách lao động việc làm, chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 85%,  Quốc phòng- an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững.

          Nổi bật nhất là công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Sắp xếp, bố trí ổn định quy mô trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99%, tỷ lệ mẫu giáo trong độ tuổi đến trường đạt 78%, trong 4 năm qua trường TH&THCS có 02 giáo viên giỏi tỉnh, 50 giáo viên giỏi cấp thị xã, hằng năm trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; năm học 2018-2018, trường Mầm non được nhận cờ thi đua của Bộ GDĐT.

             Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Kỳ Hoa chú trọng thực hiện trên cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã Kỳ Hoa  đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Chấp hành đảng bộ, UBND xã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương, nhất là các nội dung về xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Nông thôn mới, v.v...; tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền.

 

Hoạt động văn hóa thể thao

 

         Việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được quan tâm, trong nhiệm kỳ qua đã cử gửi 16 đồng chí đi học. Cử 39 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 31 đảng viên, chuyển đảng chính thức 29 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 72 đồng chí. Đảng bộ xã Kỳ Hoa nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  Năm 2019, chi bộ thôn Hoa Tân và cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Oanh- Bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoa Tân được Tỉnh uỷ, Thị uỷ khen thưởng; Đồng chí Nguyễn Văn Mến – Bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoa Sơn được Thị uỷ khen thưởng và được vinh danh tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

            Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, sẽ là động lực quan trọng giúp Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Hoa thực hiện thắng lợi mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển kinh tế bền vững; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường,  Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với khí thế mới, niềm tin mới. Tin rằng, xã Kỳ Hoa sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 374.037
    Online: 59